Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Алкомет" с пробни поръчки за автомобилната индустрия

Шуменската фирма е водещият български производител на алуминиеви продукти и един от големите производители на Балканите.

Тъй като разпространението на коронавируса все още е в развитие, дружеството не е в състояние да оцени влиянието на КОВИД-19 върху бъдещото финансово състояние и резултати от дейността, но ръководството очаква то да е негативно. Това четем в отчета на мениджърите на "Алкомет" АД, което е специализирано в производство и търговия с алуминиев прокат, изделия от алуминий и алуминиеви сплави, използвани в машиностроенето, строителството, хранително-вкусовата промишленост и други отрасли.

Предприятието продължава обичайната си дейност в изпълнение на прогнозния план на продажби, като са взети и съответните предпазни мерки. Производственият цикъл е протичал в пълен капацитет. Само някои служители за работели дистанционно.

В тази ситуация дружеството е реализирало рекордни продажби през април. То е било подсигурено с поръчки за продажба на алуминий за целия производствен капацитет през юни. Продажбите от началото на годината са се увеличили значително в количествено отношение, но цените са паднали. Това пък е резултат от засилените продажби на Китай в Европа след като получи забрана да внася в САЩ. Така конкуренцията на европейските пазари се засилва, но пък "Алкомет" АД има намерение да се възползва от създалата се ситуация и да увеличи продажбите в САЩ. Производственият процес в предприятието е подсигурен с необходимите стоки и услуги. 

Тъй като мащабът и продължителността на тази пандемия остават неизвестни, то очакваното забавяне на световната икономика се очаква да повлияе и върху бизнеса на "Алкомет" АД, отбелязват мениджърите.

Шуменската фирма е водещият български производител на алуминиеви продукти и един от големите производители на Балканите. Заводът е уникален за България, тъй като включва цялостен производствен цикъл и с модерното технологично оборудване на трите си основни цеха - леярен, валцов и пресов произвежда широка гама от валцовани и пресовани продукти.

Като голям производител на валцовани и пресовани полупродукти от алуминий и алуминиеви сплави, "Алкомет" АД развива активна развойна дейност. Проучват се потенциални пазарни ниши и се разработват нови продукти, съобразени с изискванията на клиентите. Продължава и разработването на нови изделия за американския пазар.

И резултатите не закъсняват. През първото  тримесечие  на тази година са получени пробни поръчки за автомобилната индустрия, изделия имащи висока добавена стойност и изискващи прецизно третиране на повърхностите. Голямо пазарно търсене на тези високотехнологични продукти, в съчетание с развойните дейности във фирмата, довели до нови насоки в инвестиционния план на дружеството в частта му за пресови продукти.

В другата основна дейност - валцови продукти, пускането на новата леярска линия и проведените развойни дейности, ще позволят на предприятието да започне производството на нова сплав, и оттам да проникне в нова пазарен сегмент.

От "Алкомет" АД съобщават за стабилност при продажбите през първото тримесечие на тази година в сравнение със същия период на 2019-а, като между отделните категории изделия има раздвижване. Пресовите продукти са с ръст от 5.8%, а валцовите са със спад от 2.31 на сто.

И за изминалия период Германия остава основен пазар за изделия на фирмата с около  26.3% пазарен дял, следвана от Испания с 14.2%, Италия с 14.1%, Полша, Нидерландия, България, Белгия, Дания, Австрия и Унгария.  За пръв път Испания излиза на втора позиция, което се дължи на разработването на нови клиенти на тази пазарна територия.

Акционерният капитал е разпределен между 52 фирми, притежаващи 98.98% от акциите и 2473 индивидуални инвеститори с дял от 1.01 процента. Но развитието на фирмата се определя от два основни акционера - "Алуметал" АД с 73.25% от книжата с право на глас и FAF Metal Sanayii ve ticaret AS с 16.86% от капитала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във