Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Алфа асет мениджмънт" затваря своя договорен фонд "Дигитална трансформация"

Комисията за финансов надзор (КФН) издаде разрешение на управляващото дружество "Алфа асет мениджмънт" ЕАД за прекратяването на договорен фонд "Дигитална трансформация", съобщиха от регулатора след заседанието, проведено на 2 октомври. Надзорът отнема разрешението за организиране и управление на тази колективна инвестиционна схема (с предишни наименования ДФ "Алфа паричен пазар" и ДФ "Алфа ликвидни средства").

Публичното предлагане на негови дялове започна от 5 август 2009 година.

Съветът на директорите на "Алфа асет мениджмънт" ЕАД - управляващо дружество, организиращо и управляващо договорен фонд "Дигитална трансформация", на свое заседание на 28 август е взел решение, считано от същата дата, да се спре продажбата и обратното изкупуване на дялове на фонда и изчисляването на нетна стойност на активите поради липса на дялодържатели и дялове в обръщение. Последна нетна стойност на активите на фонда, както и емисионна стойност, нетна стойност на един дял и цена на обратно изкупуване са изчислени за 24 август.

Правилата и Проспектът на ДФ "Дигитална Трансформация" предвиждаха той да инвестира в ликвидни финансови инструменти - основно в дялови ценни книжа, търгувани на регулиран пазар, като крайната цел е структуриране и поддържане на портфейл от финансови инструменти с висока степен на ликвидност, който да осигури оптимален доход при умерено до високо ниво на риска. Схемата инвестираше предимно в акции на емитенти от технологичния сектор и реализиране на капиталова печалба в условията на балансиран до умерено висок риск.

Facebook logo
Бъдете с нас и във