Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Албена“ ще изплати по 0.10 лева дивидент

От печалбата за миналата година, която е в размер на 2 921 943.34 лв., да се изплати дивидент в размер на 0.10 лв. на акция. Това предлагат мениджърите на „Албена“ АД, става ясно от поканата за свикване на общо събрание на акционерите на туристическото дружество, което управлява едноименния черноморски курорт. Останалата част от нетната печалба ще бъде отнесена към фонд „Неразпределена печалба“.

Преди да се случи това, общото събрание трябва да приеме докладите на мениджърите за дейността на дружеството (индивидуален и консолидиран) и на годишните финансови отчети за 2021 г. (индивидуален и консолидиран).
В дневния ред е и точката за освобождаване на членовете на съвета на директорите - Миглена Петкова Пенева - председател на борда, Маргита Петрова Тодорова - заместник-председател, Красимир Веселинов Станев - изпълнителен директор, Пламен Гочев Димитров и "Ди Ви Консултинг" ЕООД, от отговорност за дейността им през миналата година. Предвиждат се и промени в политиката за възнагражденията на мениджърите.
При липса на кворум събранието ще се проведе на 4 юли на същото място и при същия дневен ред. До 1 юни инвеститорите пък имат възможност да търгуват с акциите на „Албена“ с право на дивидент. В момента книжата на туристическито дружество се търгуват на БФБ по цена от 28.40 лева за един брой. Това оценява компанията на 121 356 778 лева.

Последният паричен  дивидент, който беше изплатен от дружеството беше от печалбата за 2018 година. Тогава акционерите си разпределиха сума в общ размер на 3 386 193.60 лева или бруто по 0.80 лв. за една акция.Разпределен е и положителния финансов резултат за 2017-а - общо 2 962 919.40 лева или по 0.70 лева влязоха в порфейлите на инвеститорите.

Най-големият акционер в дружеството е "Албена холдинг" АД с дял от 63.86% от капитала. УПФ "Доверие" държи 6.21%, ЗУПФ "Алианц България" - 3.89%,  други фирми имат дял от 11.42%, а индивидуални инвеститори - 13.67% от акциите са право на глас. 

"Албена" АД е изкупило 40 384 собствени акции или 0.95 процента. 

Рискове

По първоначални оценки на ръководството на "Албена" наложените санкции срещу Руската федерация след нахлуването в Украйна през февруари могат да окажат негативно влияние на туристическия сезон, което евентуално би довело до намаляване на приходите от нощувки, предвид водените в съседство военни действия. Счита се, че това обстоятелство не би следвало да има значим ефект върху приходитена дружеството, тъй като клиентите му са основно местни лица и лица от Европейския съюз. Но поради непредсказуемата динамика в обстоятелствата и потенциалната всеобхватност на конфликта, на този етап практически е невъзможно да се направи надеждна преценка и измерване на потенциалния дългосрочен ефект от това, коментират от компанията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във