Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Албена" поглъща "Албена инвест"

С преобразуването на "Албена инвест" и "Албена" ще има повече парични средства за модернизация на курорта.

Още един приватизационен фонд ще бъде погълнат и ще престане да съществува. Комисията за финансов контрол вече даде зелена светлина "Албена инвест холдинг" АД да се влее в "Албена" АД. Комисията за защита на конкуренцията също не видя причини да спре процедурата и каза, че сделката няма да окаже въздействие върху пазара на хотелиерски услуги.

Сега на ход са акционерите на двете компании. Те ще се съберат извънредно през октомври, за да обсъдят предложението за преобразуване.

Изпълнителният директор на "Албена" Красимир Станев държи контрола и в двете дружества. Акции в тях имат и множество други инвеститори. Общо 58.01% от книжата с право на глас в бившия приватизационен фонд са собственост на физически лица и на институционални инвеститори. Красимир Станев, чрез бившето РМД "Албена холдинг", обаче контролира 41.99% от капитала.

В момента "Албена инвест" държи 20.57% в курортния комплекс.

"Албена холдинг" е с дял от 54.05%, а "Албена" е събрала в портфейла си 3% собствени акции. Индивидуални и институционални инвеститори притежават общо 22.38 процента.

Акционерната структура на дружествата не предполага да има някакви изненади. В резултат на вливането цялото имущество на преобразуващото се дружество "Албена инвест" преминава към приемащата го фирма "Албена", която става негов правоприемник, а първото се прекратява без ликвидация. След приключване на операцията всички собственици на бившия приватизационен фонд ще придобият книжа на туристическото дружество и ще станат негови акционери.

Чрез дъщерните си дружества (14 на брой) "Албена инвест холдинг" оперира в четири основни бизнес сегмента: финансова дейност, автомобилни превози по вътрешни и международни линии, управление и стопанисване на недвижима собственост и туризъм и хотелиерство.

Основният източник на приходи в групата са автомобилните превози. Те се дължат на единственото дъщерно дружество в този бранш - "Албена Автотранс" АД. Следват ги паричните постъпления от недвижимите имоти, в който сектор работят повечето от дружествата на "Албена инвест". Туризмът и финансовата дейност са с най-малък принос в приходите на холдинга. Акционери в бившия приватизационен фонд са 117 фирми и още 76 428 индивидуални инвеститори.

Дружествата от групата "Албена" АД образуват най-голямата хотелиерска компания в България, която управлява черноморския курорт "Албена", ваканционното селище "Приморско клуб" и комплекса "Бялата лагуна". "Албена" притежава и управлява 14 дъщерни фирми у нас и в чужбина в различни индустрии - летища и авиация, селско стопанство, производство на енергия от биомаса, медицина и балнеология, туристическа дейност, строителство. Те са подбрани така, че да допълват туристическия бизнес на компанията майка. Най-голямо за групата е значението на курорта "Албена", който генерира над 79% от приходите през последната година.

Дългосрочният ефект от сделката ще бъде значително подобряване на положението на акционерите и в двете дружества.

Голяма част от печалбата на бившия приватизационен фонд се формира от дивидентите, които получава от "Албена" и от другите дъщерни дружества. След вливането тази опосредственост ще изчезне и такива плащания ще получават директно от основния източник на печалбата на холдинга, а именно приемащото дружество - "Албена". Освен това собствениците ще могат да участват и директно при вземането на важни решения в общото събрание на "Албена". Акционерите на "Албена инвест" ще продължат да бъдат такива в компания, в която са се влели значителни на стойност активи, които след консолидацията и в резултат на по-ефективното им използване ще допринесат за повишаване на печалбите и съответно размера на дивидентите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във