Банкеръ Weekly

Пари и пазари

"Албена инвест холдинг" напусна БФБ

"БФБ-София" прекрати от 9 ноември регистрацията на емисията от акции (с ISIN код BG1100046983), издадена от "Албена инвест холдинг" АД. Решението е резултат от заличаването на бившия приватизационен фонд от Търговския регистър след вливането му в "Албена" АД. До момента книжата му се търгуваха с борсов код 5ALB на Основен пазар BSE, Сегмент акции "Standard".

Вливането беше утвърдено от акционерите на извънредни общи събрания на "Албена инвест холдинг" и "Албена" през октомври. Цялото имущество на преобразуващото се дружество преминава към приемащото го дружество, а бившият приватизационен фонд се прекратява без ликвидация.

Очаква се с това решение да се опрости управлението на компанията. Ще се снижат и експозициите към банките. С обединението ще се концентрират на едно място всички финансови средства, необходими за инвестиране в материалната база на курорта "Албена", "Бялата лагуна" и ваканционно селище "Приморско". В инвестиционните портфейли на двете компании има дружества с дублиращи се функции, а след вливането ще се реализира икономия от общото им управление, ще се оптимизира броят на служителите.

Междувременно "Албена" АД насрочи общо събрание на акционерите си за 12 декември. Компанията майка ще встъпи като съдлъжник на дъщерното дружество "Бялата лагуна" АД по договор за кредит със "SG Експресбанк" АД в размер на 13.705 млн. евро за финансиране на инвестиции. С част от парите ще се рефинансират стари задължения към същата банка, както и на търговски кредити към туроператора "Томас Кук". Останалите 4.692 млн. евро са за инвестиционна програма за сезона 2016-2017 година.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във