Банкеръ Daily

Пари и пазари

Активното строителство на офиси ще формира нови бизнес локации

Трите най-динамично развиващи се офис зони през миналата година са били районите около 7-11 км на бул. "Цариградско шосе", "Бизнес Парк София" и кв. "Хладилника", отбелязват в анализа си от консултантската компания Colliers International. Доказателство за това е нарастващият им съвкупен дял от целия пазар, който се е удвоил от 2017 г. и през миналата година вече е достигнал 35% от общия обем в столицата. Интересът на инвеститорите и строителите също е насочен към тези зони, за което свидетелства фактът, че 71% от сградите в строеж са съсредоточени именно в тях. Съответно 62% от всички сключени сделки на пазара за миналата година са там. Средните офертни наемни нива в сегмента в конкретните райони са в диапазона 13-14 евро на кв. м на месец.

По отношение на целия пазар на офис площи клас "А", "B" и "С" в София, предлагането през втората половина на миналата година отбеляза 4% ръст и достигна обща площ от 2 282 700 кв. метра. С това за пръв път от четири години обемите на офисите клас "А" регистрираха превес над тези от клас "В".

Сключените сделки само през за втората половина на миналата година са за 109 260 кв. м, а за цялата година - 175 680 кв. м, като тези резултати са сходни с отчетените през 2018-а, отбелязват експертите. Търсенето през разглеждания период традиционно е провокирано от компании от секторите ИТ и аутсорсинг (55%) и професионални услуги (21%). От доклада на Colliers се вижда, че последните предпочитат зона "Център" и "Широк Център", докато ИТ и аутсорсинг фирмите са с фокус върху периферия.

Търсещите офиси само през второто полугодие на миналата година нетно са усвоили 55 600 кв. м, а през цялата година - общо 135 400 кв. метра. Останалите свободни площи на пазара са със средни нива от 11% за разглежданото полугодие. В периода 2020-2022 г. се очаква да бъдат завършени още 396 000 кв. м, които към момента са в активно строителство. Средните офертни наеми  се запазват без промяна - за клас "А" - 13.5 кв. м, и за клас "B" - 10 евро на кв. метър.

Конкуренцията между работодателите на пазара на труда и стремежът им към поддържане на висока ефективност на служителите, мотивира компаниите да обръщат все по-голямо внимание на офис пространствата и работните условия в тях. Това оказва пряко влияние върху характеристиките на търсене на нов офис, към които в допълнение на стандартните като добра локация, транспортна обезпеченост и допълнителни услуги, се добавят все повече изисквания, свързани с общите части и заобикалящата среда.

През 2020 г. пазарът на офиси ще продължи да се характеризира със стабилни нива на търсене на качествени модерни площи в установени бизнес локации. Основен принос за това отново ще има ИТ и аутсорсинг сектора. В допълнение на него, нови за България компании се очаква да разгледат възможностите за стартиране на операции в столицата, както и в други големи градове като Пловдив, Бургас и Варна.

До края на годината ще излязат на пазара още 132 000 кв. м офис площи клас "А" и "В", от които значителен дял се концентрира в зоната на Sofia Tech Park (23%). Активното строителство ще доведе до продължаване на тренда за усвояване на етап "в строеж" и до формирането на нови бизнес локации.

Facebook logo
Бъдете с нас и във