Банкеръ Daily

Пари и пазари

Активите, управлявани от инвестиционните фондове, нараснаха до 8.28 млрд. лева

Запазва се интересът на домакинствата и фирмите към българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България. В последните месеци това е в отговор на ниските лихви по депозитите и търсенето на алтернативи за спестяване.

Към края на юни активите, управляват тези колективни схеми, възлизат на 8.28 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 1.06 млрд. лева (+14.6%) в сравнение с юни миналата година, но намалява с 441.1 млн. лева (-5.1%) спрямо март тази година, отбелязват от БНБ. Тези парични средства са привлечени от лицензираните 1385 чуждестранни и 158 български колективни схеми.
Като процент от БВП тази сума е 5.4% като този дял е на нивото от юни 2021 г., но е намалял спрямо края на първо тримесечие на тази година, когато беше 5.6 на сто.
Към края на юни активите на българските инвестиционни фондове достигат 2.68 млрд. лева, като спрямо същия месец на миналата година те се увеличават с 421.4 млн. лева (+18.6%). В сравнение с март тази година привлечените средства обаче намаляват с 46.9 млн. лева (-1.7%).
Към края на второ тримесечие активите на фондовете, инвестиращи в акции, се увеличават с 363 млн. лева (+37.7%) до 1.33 млрд. лева при 963.9 млн. лева преди година. Акумулираните суми в балансираните колективни схеми, фондовете инвестиращи в недвижими имоти и други се увеличават също, но само с 48.3 млн. лева (+11.8%) и са в рземр на  457.9 млн. лева при 409.6 млн. лева към края на юни миналата година.

Ако погледнем към първото тримесечие, активите на фондовете, които инвестират в акции, също се увеличават - с 24.8 млн. лева в същото време балансираните схеми,  фондовете, инвестиращи в недвижими имоти и други са привлекли по-малко средства - с 1 млн. лева.

Средствата, управлявани от колективни схеми, инвестиращи в облигации, нарастват на годишна база с 10.1 млн. лева (1.1%) до 897.1 млн. лева. В сравнение с март тази година обаче са привлекли по-малко парични средства - със 70.6 млн. лева.
Към края на юни фондовете, инвестиращи в акции, контролират половината от паричните средства на българските инвестиционни фондове /49.5%/. Относителният им дял расте спрямо 42.6% към юни миналата година и 47.7% към март тази година.

Фондовете, които влагат средства в облигации, притежават 33.4% от общата сума на активите към юни. Техният относителен дял обаче намалява и в сравнение с юни миналата година, когато е бил 39.2%, и спрямо март тази година – тогава е бил 35.5 на сто.

Към края на второто тримесечие основен дял във валутната структура на активите на българските инвестиционни фондове имат средствата, деноминирани в български лева – 63.5% и в евро – 32.3 на сто, като се увеличават спестяванията в лева, а има отлив във вложенията в евро.

Географската структура на ценните книжа в активите на българските инвестиционни фондове показва, че към юни вложенията им у нас се увеличават и на годишна база, и спрямо март тази година – до 1.31 млрд. лева. В останалите държави от Европейския съюз инвестициите нарастват на годишна база с 290.8 млн. лева до 969.9 млн. лева. В сравнение с март тази година обаче вложенията в ЕС намаляват.

Facebook logo
Бъдете с нас и във