Банкеръ Daily

Пари и пазари

Активите на инвестиционните фондове формират 5% от БВП

Колкото и странно да изглежда, българите инвестират и то не само в банкови депозити, но и в договорни фондове. Така ни информира Българска народна банка. 

Към края на декември миналата година активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, са на стойност 5.89 млрд. лева. Техният размер се увеличава с 1.56 млрд. лева (+36.2%) в сравнение с декември 2019 г. (4.32  млрд. лева) и с 640 млн. лева (+12.2%) спрямо септември 2020 г. (5.25 млрд. лева). Общо 1407 са инвестиционните фондове у нас, които управляват парите на българите. 

Като процент от брутния вътрешен продукт (БВП), общият размер на активите на българските и чуждестранните инвестиционни фондове към декември миналата година е 5%, при 3.6% от БВП към декември 2019 г. и 4.5% към края на трето тримесечие на миналата година. 

Броят на чуждестранните инвестиционни фондове на българския пазар е много по-голям. Числата от БНБ показва, че към края на декември те са 1278. Нови 131 фонда са започнали да предлагат свои дялове в последното тримесечие, което обяснява и по-големия размер на парични суми в портфейлите им. 

Между октомври и декември тези колективни схеми управляват активи на стойност 4.10 млрд. лева. А тази сума е нараснала с 545.8 млн. лева спрямо акумулираните парични средства за деветте месеца на миналата година. Изчисленията показва още, че в сравнение с края на декември 2019 г. сумите в портфейлите на чуждестранните инвестиционни фондове също са по-големи - при това с 1.49 млрд. лева.

Най-много парични средства са привлечени от сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове". Заедно с това тези дружества са насочили по-големи суми към притежаването на активи на чуждестранни инвестиционни фондове. С около 1.47 млрд. лева повече (+17.40%) до 3.21 млрд. лева са тези инвестиции спрямо септември миналата година. Повече са и спрямо декември 2019-а. 

Данни от БНБ показват още, че домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинства, също увеличават парите си в инвестиционните фондове - като алтернатива, и като възможност за избягване на ниските лихви по банковите депозити. Или защото фондовата борса не носи по-добра доходност. И пък като още едно място за диверсифициране на спестяванията, които днес са под силен натиск. Средствата от този сектор в портфейлите на инвестиционните  фондове са нараснали с 41.20 млн. лева до 658.8 млн. лева към края на декември спрямо септември миналата година. В сравнение с 2019 г. вложенията от тези инвеститори в чуждестранните инвестиционни фондове са още по-големи - със 126 млн. лева.

 

Българските договорни фондове управляват 1.78 млрд. лева

Към края на декември миналата година активите на българските инвестиционни фондове също се увеличават, макар и с по-скромен размер - със 74.3 млн. лева (+4.3%) до 1.78 млрд. лева спрямо същия месец на 2019-а. В сравнение със септември 2020 г. активите се увеличават със 104.2 млн. лева (+6.2%). 

Към края на декември 2020 г. относителният дял на активите на фондовете, които са инвестирани в облигации, от общия размер на активите на българските инвестиционни фондове е 40.2%  при 40.7% към септември същата година. 

Фондовете, инвестиращи в акции, притежават 39.9% от общата сума на активите при 39% към септември миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във