Банкеръ Daily

Пари и пазари

Активите на инвестиционните фондове достигнаха 1.64 млрд. лв. към края на юни

Стресът по време на извънредното положение е преобърнал инвестиционните нагласи. Вярно депозитите открай време са си любима алтернатива за парите на българите. Но през второто тримесечие виждаме и засилен интерес към вложения в договорни фондове. 

По данни на БНБ към края на юни тази година активите на местните инвестиционни фондове са достигнали до 1.64 млрд. лева, като спрямо същия месец на миналата година те са се увеличили с 27.4 млн. лева. В сравнение с март тази година тези суми са нараснали с 43.1 млн. лева.

И към края на второ тримесечие най-големи са активите на фондовете, които инвестират в акции. Те са добавили в портфейлите си 16.6 млн. лева до 647 млн. лева при 630.4 млн. лева към юни миналата година. Балансираните фондове са привлекли 11.1 млн. лева и управляват 339.1 млн. лева при 328 млн. лева към края на юни преди година.

Повишената инвестиционна активност се вижда при сравнение с числата от първото тримесечие на тази година. Спрямо март активите на  фондовете, които влагат парите си в  акции, се увеличават с 32.4 млн. лева, а  на балансираните фондове – с 11.2 млн. лева.

Най-слаб интерес има към фондовете, инвестиращи в облигации. Средствата в тях се увеличават на годишна база едва с 0.2 млн. лева до 657.8 млн. лева. В  сравнение с март тази година активите им даже отбелязват намаление - с 0.1 млн. лева. Логично предвид представянето на дълговите книжа на международните пазари. 

Въпреки това към края на юни фондовете, инвестиращи в облигации, имат най-голям дял от общия размер на активите на местните инвестиционни фондове - 40 процента. Вярно е обаче и това, че той намалява, ако погледнем назад във времето - 41.1% в края на март, и 40.6% към юни 2019-а. 

При фондовете, инвестиращи в акции, обаче наблюдаваме обратната тенденция. Те вече притежават вече 39.3% от общата сума на активите към юни тази година при относителен дял от 38.4% към март 2020-а и 39% към юни 2019-а.

По отношение на инструментите, включени в портфейлите на местните инвестиционни фондове, към юни тази година в сравнение с март 2020-а инвестициите в акции и други форми на собственост и в депозити се увеличават, а вложенията в ценни книжа, различни от акции намаляват.

Към края на второ тримесечие основен дял във валутната структура на активите на местните инвестиционни фондове имат  средствата, деноминирани в български лева – 55.1% и в евро - 36.5%, като спрямо март първите се увеличават, а тези в евро намаляват.

 

Активите на фондовете се увеличава до 4.2% от БВП

Към края на юни активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове с дейност в България, възлизат на 4.68 млрд. лева, покзват числата он Българската народна банка. А това означава, че размерът им се увеличава с 5% (или  221.2 млн. лева) на годишна база и с 19.3% (или 756,3 млн. лева) спрямо първото тримесечие.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към края на юни е 4.2%, при 3.8% от БВП преди година и 3.5% към края на първо тримесечие на 2020-а.

Заедно с това за една година на пазара са излезли 88 нови инвестиционни фондове и към края на юни вече са 1208, като чуждестранните естествено са повече от българските. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във