Банкеръ Daily

Пари и пазари

Активите на чуждестранните инвестиционни фондове у нас нарастват

Българите вече имат достъп до различни възможности за вложение на своите пари. Една от тях са разбичните взаимни фондове, които са лицензирани от Комисията за финансов надзор.

Към края на март тази година активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове (1076 с лиценз), които осъществяват дейност в България, нарастват до 4.152 млрд. лева, става ясно от анализа на БНБ. Изчисленията показват, че техният размер нараства с 492.2 млн. лева (+13.44%) в сравнение с март 2018 г. (3.66 млрд. лева) и с 246.2 млн. лева (+6.3%) спрямо декември миналата година.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към края на третия месец расте до 3.6% при 3.4% към март 2018 година. Но, остава без промяна спрямо края на четвъртото тримесечие на миналата година, когато общата стойност на активите беше също 3.6% от брутния вътрешен продукт. По този показател българите имат да свършат още много, за да достигнат числата, които показват хората в европейските страни, да не говорим за САЩ.

Статистиката в БНБ показва, че 945 са чуждестранните инвестиционни фондове на българския пазар, като броят им продължава да расте (с десет за периода между януари и март) и логично в тях са акумулирани по-големи парични суми. Към края на март привлечените от тях активи са на стойност 2.591 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2018 г. те нарастват с 278 млн. лева (+12.02%). Анализът показва, че в сравнение с края на декември 2018 г. сумите в чуждестранните инвестиционни фондове са повече със 186 млн. лева (+7.73%).

Привлечените от сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" парични средства към края на първото тримесечие имат най-голям дял в активите на чуждестранните инвестиционни фондове. Освен това тези суми нарастват - с 283 млн. лева (+16.79%) до 1.968 млрд. лева на годишна база. Акумулираните от домакинствата и нетърговски организации, обслужващи домакинства, средства обаче  намаляват - с 6 млн. лева (-1.39%) до 426 млн. лева към март миналата година.

Спрямо декември 2018 г. тези два сектора са направили повече вложения в чуждестранните инвестиционни фондове.  

Българските инвестиционни фондове продължават да трупат активи и те вече са достигнали 1.561 млрд. лева, но все още имат много работа, за да се преборят с конкуренцията на чуждестранните колективни схеми. За да се случи това обаче, най-напред българите трябва да имат по-високи доходи, за да се решат да заделят и за бъдещето си, а управляващите дружества - да организират още и по-атрактивни договорни фондове.

Facebook logo
Бъдете с нас и във