Банкеръ Daily

Пари и пазари

Активите на чуждестранните инвестиционни фондове губят стойност

Инвеститорите не спират да търсят възможности за влагане на свободните си пари. Договорните или взаимните фондове са една от алтернативите за тях и начин на управление на спестяванията. С малки суми всеки получава възможност да участва във вложения в цял свят.

Тези колективни схеми акумулират средства предимно от дребните, непрофесионални инвеститори, като ги влагат в различни финансови инструменти. Рискът при тях се намалява и чрез създаването на диверсифициран портфейл от различни активи.

Договорните фондове са нов продукт на българския финансов пазар и преобладаващата част от българите все още предпочитат да поставят спестяванията си в банкови депозити. Инвестирането в тези колективни схеми у нас обаче става все по-популярно през последните години заради добрата възвръщаемост от това вложение, ниските разходи и прозрачността на управление.

Към края на септември тази година активите, управлявани от българските и чуждестранните инвестиционни фондове, които имат дейност у нас (общо 1096 са лиценз от КФН), намаляват до 4.37 млрд. лева, според числата от анализа на БНБ за сектора за управление на активи. А това е резултат от свиването на броя на лицензираните договорни фондове - минус 20 само за третото тримесечие. Изчисленията на "БАНКЕРЪ" показват, че размерът на активите намалява с 83.5  млн. лева (-1.91%) в сравнение с юни 2019 г. (4.37 млрд. лева), но се увеличава с 418.1 млн. лева (+10.58%) спрямо септември миналата година.

Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове към края на деветия месец се запазва на нивото от 3.8% спрямо юни тази година. Ръст има и спрямо края на първото тримесечие на тази година, когато общата стойност на активите беше 3.6% от брутния вътрешен продукт. Но, неведнъж вече анализаторите у нас коментират, че по този показател българите имат да направят още много, за да достигнат числата за тези инвестиции, които имат хората в европейските страни, да не говорим за САЩ.

Според статистиката в БНБ общо 964 са чуждестранните инвестиционни фондове, които продават свои дялове на българския пазар. Броят им през третото тримесечие намалява (с 20) и това е причината в тях да са акумулирани по-малки парични суми. Към края на септември привлечените от тях активи са на стойност 2.71 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2018 г. те нарастват с 222.6 млн. лева (+8.93%). Анализът на централната банка показва обаче, че в сравнение с края на юни 2019 г. вложените суми в чуждестранните инвестиционни фондове са намалели - със 122.8 млн. лева (-4.23%).

Така в периода между юли и септември отбелязваме една положителна новина. Числата показват, че българските договорни фондове са привлекли по-големи парични суми в сравнение с колективните схеми от чужбина. И това при положение, че броят им се запазва (на 132), колкото са били и в края на юни. А това пък е следствие от повечето нови клиенти и по-високи вноски. Така българските инвестиционни фондове продължават възходящата тенденция от последните месеци да привличат повече активи, като те вече са на стойност 1.71 млрд. лева. Това може да се запази, ако българите имат по-високи доходи, за да могат да заделят пари и за бъдещето си, а управляващите дружества - да организират още и по-атрактивни договорни фондове.

Привлечените от сектор "Застрахователни компании и пенсионни фондове" парични средства към края на третото тримесечие имат най-голям дял в активите на чуждестранните инвестиционни фондове. Трябва да отбележим обаче, че тези суми намаляват - с 55.7 млн. лева (-7.24%) до 1.99 млрд. лева спрямо юни тази година. В същото време домакинствата и нетърговските организации, обслужващи домакинства, са заделили повече средства, които са вложили в тези финансови инструменти - с 35.2 млн. лева (+7.28%) до 518.9 млн. лева при 483.7 млн. лева в края на шестия месец тази година.

И спрямо септември 2018 г. тези два сектора са направили повече вложения в дялове на чуждестранните инвестиционни фондове.  

Договорният фонд е подходящ инструмент за инвеститори, които нямат достатъчно време, познания и желание да играят на фондовата борса директно сами. В този смисъл той е полезен като възможност да "не се държат всички яйца в една кошница". Голям позитив на тези колективни схеми е това, че те са само от отворен тип, т.е. техният капитал се променя постоянно, тъй като във всеки един момент може да запишете или да продадете обратно дяловете си. Няма никакво задължение да затваряте парите си за какъвто и да е период от време.

Facebook logo
Бъдете с нас и във