Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АКО СЕ ЧУДИТЕ КАК ДА ЗАГУБИТЕ ПАРИТЕ СИ...

Участниците в проведената във вторник дискусия за капиталовите пазари в Югоизточна Европа единодушно констатираха, че такова животно у нас няма. Като мото на събитието може да се приемат думите на Николай Василев от английската инвестиционна банка Лазард: Ако се чудите как да загубите парите си, можете да ги вложите на Българската фондова борса - загубата е гарантирана. Причината за окаяното състояние на пазара е поведението на държавните институции. Всяка година, след провеждането на икономически форум, борсовият индекс пада рязко. Причината е, че след поредните им разговори с институциите, които контролират пазара, всякакъв оптимизъм сред в инвеститорите секва.


Правителството в София е единственото в региона, което очевидно подценява възможностите за привличане на чуждестранни инвестиции чрез капиталовия пазар. Затова, според чуждестранните специалисти, въпреки наличието на един от най-добрите закони за ценните книжа и на почти перфектна институция за регистрация на сделки, каквато е Централният депозитар, котировките на най-търгуваните акции на пода на БФБ непрекъснато се понижават и дневните обороти у нас са по-високи само от тези в Румъния. Държавата очевидно пренебрегва възможностите за приватизация чрез фондовата борса. Чуждестранните анализатори са окончателно разочаровани от липсата на интерес от ведомствата, натоварени с раздържавяването, да продават на пода на БФБ пакети от големи български компании като БУЛБАНК, БТК, БМФ или ДСК.


Председателят на Държавната комисия по ценните книжа доц. Радослав Цончев пък е недоволен от незаинтересоваността на Агенцията за приватизация и министерствата да вземат възможно най-висока цена за остатъчните си дялове от малки предприятия, които предстои да бъдат отписани от списъка на публичните дружества. След това на практика мажоритарният собственик на предприятията може да прави с тях каквото си поиска - да увеличава капитала им под условие, да не бъде задължен да отправя търгови предложения и т.н. С което стойността на притежаваните от дребните акционери книжа спада значително. Според Цончев много по-логично било държавата да предложи тези пакети на тържището още миналата година.


Всички институции, които се занимават пряко с развитието на фондовия пазар, се обединиха около идеята за премахването на данъка върху капиталовите печалби. Високите данъци са една от причините за въздържането на чуждестранните инвестиционни банки да влагат парите си в България според чуждестранните търговци. За тях е важно българските дружества безусловно да възприемат международните счетоводни стандарти.


Изказана бе и тезата, че причина за трудноподвижния капиталов пазар е крайно недостатъчната информация, която подават емитентите. Слаб е и контролът на миноритарните акционери върху решенията на управителните органи на публичните дружества. Мениджърите нямат никакъв интерес да преследват по-голяма печалба и да се раздават дивиденти. Затова и източват предприятията чрез сделки със свързани фирми. Като пример за това Николай Василев посочи приватизираният през 1997 г. завод за производство на калцинирана сода Солвей-Соди. Той предлага създаването на орган към Държавната комисия по ценните книжа, който да следи за спазването на правата на дребните акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във