Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерни размествания в капитала на "Булгартабак холдинг"

В "Булгартабак холдинг" АД са постъпили уведомления за разкриване на дялово участие от "Удфорд Естаблишмент" (Woodford Establishment) - Балзерс, Лихтенщайн, "ТиАй Холдинг ФЗЕ" (TI Holding FZE) - Дубай, Обединени Арабски Емирства, "Гифтид Мастър" ЛТД (Gifted Master LTD) - Дубай, Обединени Арабски Емирства, и от "Уардиа" ЛТД (WARDIA LTD) - Дубай, Обединени Арабски Емирства.
Вследствие на извършените сделки за придобиване (прехвърляне) на акции с право на глас са настъпили промени в собствениците на холдинга. Така дяловото участие на WARDIA LTD - Дубай вече възлиза на 1 122 108 акции с право на глас, представляващи 15.23% от капитала на дружеството. "Удфорд Естаблишмент" (Woodford Establishment) притежава 1 768 133 броя, или 24% от книжата с право на глас. "Ти Ай Холдинг ФЗЕ" (TI Holding FZE) - Дубай вече не притежава акции от "Булгартабак холдинг". А дяловото участие на "Гифтид Мастър" ЛТД (Gifted Master LTD) - Дубай се е увеличило от 18.10% на 24 процента и възлиза на 1 775 636 броя акции, 

Facebook logo
Бъдете с нас и във