Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерни промени в две от цигарените фабрики

Компаниите в тютюневия бранш у нас работят в силно конкурентна среда. Значителен е дялът на нерегламентираните продажби на цигари на вътрешния пазар, което пък води до свиване на покупателната способност на населението, увеличение на цените на суровините и материалите, както и на ограничен и скъп достъп до финансови ресурси поради предпазливата кредитна политика на банките. Другите фактори с негативно отражение върху дейността са продължаващата икономическа криза, нестабилността в европейската общност, както и забраната за пушене на обществени места, големите глоби и  повишаването на акцизите.

В тази среда две от големите цигарени фабрики у нас обявиха тези дни промени в акционерната си структура.

"Сила холдинг" АД - София е закупил още 23.73% от капитала на "Слънце Стара Загора Табак" АД и вече контролира 84.07% от акциите с право на глас в цигарената фабрика. Тя е част от групата на бившия приватизационен фонд "Сила холдинг" АД, който контролираше до момента 61.74 процента. "Централна кооперативна банка" има дял от 7.31%, а останалите книжа са собственост на други фирми и индивидуални инвеститори. Нито един от членовете на съвета на директорите не притежава акции в дружеството, което управлява.

"Слънце Стара Загора Табак" АД e специализирано в обработката на тютюн и производството на тютюневи изделия. Освен основните си продукти - цигари и рязан тютюн, изработва и филтърни пръчки. За рецептурите на своите марки използва тютюни от цял свят, от които създава класически блендове American и Virginia. Фабриката произвежда цигари с формати King Size и Slims, а така също и рязан тютюн. Тя използва технологично оборудване от Италия, Великобритания и Германия, което й позволява честа смяна на асортименти, в това число и производство на нови изделия. Фирмата изнася продуктите си в над 20 държави. През първото полугодие основният дял от нетните приходи са именно от износ.

През тази година от старозагорската фирма обявиха, че имат проект за изграждане на нова цигарена фабрика, но за момента Комисията за финансов надзор спря общото събрание, което трябваше да обсъди детайлите по реализирането на строителството.

Мениджърите на цигарената фабрика си поставят за цел през тази година увеличаване на пазарния дял на вътрешния пазар и ръст на обемите за износ, четем в отчета за дейността на дружеството.    

Като част от плановете за развитие на компанията на 13 септември успешно приключи подписката за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Слънце Стара Загора - Табак" АД, в резултат на което той нарасна от  1 177 860 на 2 827 859 лева чрез издаване на нови 1 649 999 обикновени акции, всяка една с номинална стойност един лев и емисионна стойност 10.80 лв. всяка.

От пловдивската фирма "Юрий Гагарин" АД съобщиха, че "Ди Ар Си Инвест" ЕООД, София, е прехвърлило 180 703 акции, а "БОРА Инвестмънт" ООД - Пловдив пък е закупило същия пакет книжа или 18% от капитала на производителя на филтри за цигари и на хартиени опаковки. 

Спирането на производството на цигари от "Булгартабак холдинг" се отрази и върху продажбите на пловдивската фирма за производство на опаковки и етикети за цигарената, хранителната и козметичната индустрия.  Приходите й намаляват. Основният дял (56%) в продажбите за първите шест месеца идва от филтрите за цигари и гилзи, а останалите парични постъпления са от опаковките от картон и хартия. По-голямата част от продукцията на компанията се продава на външния пазар, за където са предназначени 62% от изделията й. Спадът всъщност е при продажбите за вътрешния пазар, като привличането на нови клиенти извън страната само частично успява да го компенсира, уточняват от фирмата. Финансовият резултат за полугодието е загубата в размер на 1.04 млн. лв. при печалба от 2.43 млн. лв. за същия период на 2018-а.

Доскоро "Юрий Гагарин" АД беше част от "Булгартабак холдинг" АД и произвеждаше опаковките и филтрите за цигарите на групата. Но от холдинга продадоха своя дял.

В момента "Баранко" ЕООД - Пловдив и AFZ FINDER Limited, United Arab Emirates, са най-големите акционери - с по 24.50% от капитала на производителя на многоцветни опаковки и етикети за цигарената, хранителната и козметичната индустрия и филтри за цигари и цигарени гилзи.

Другите големи акционери в пловдивската фирма са ЗУПФ "Алианц България" с дял от 6.98%, Clairmont Holdings Limited - Ларнака, Кипър - с 5.85% от книжата с право на глас. Непряко ПОД "Алианц България" АД чрез трите си пенсионни фонда притежава 11.88% от капитала. Други фирми държат 14.84%, а индивидуални инвеститори - 5.33% от акциите на пловдивската фирма.

Нито един от членовете на съвета на директорите не притежава акции в дружеството, което управлява.

В последните пет години "Юрий Гагарин" АД не е изплащало дивидент от печалбата си. Компанията е интересна за инвеститорите най-вече с гарантирания си пазар. Това е единствената фабрика у нас, която произвежда опаковки, филтърни пръчки и нестандартно оборудване за цигарената и тютюневата промишленост. Тя допълва дейността си и с учебни и офис материали, опаковки и етикети за хранителната, козметичната и фармацевтичната индустрия. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във