Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите сменят членовете на надзорния съвет на "Спарки Елтос"

Акционерите на "Спарки Елтос" АД ще обсъдят и гласуват предложение за освобождаване на членовете на Надзорния съвет на дружеството. Това ще стане на редовното общо събрание, насрочено за 25 юли. В момента в Надзорния съвет на фирмата е в състав: Станислав Петков, Дойно Георгиев Петровски и Евгени Йорданов Михайлов.

Това става ясно от двете допълнителни точки в дневния ред, предложени от акционера "СПАРКИ ГРУП" АД, мажоритарен собственик на ловешкия машиносторителен завод. След последното увеличение на капитала делът на мажоритаря нарасна от 69.46 на 87.22% от капитала. Собственици на групата са Станислав Петков и Петър Бабурков - председател на УС и изпълнителен директор (с по 50% дял).

Втората допълнителна точка предвижда избор на нов Надзорен съвет на дружеството за нов петгодишен мандат. В писмените материали, приложени към дневния ред на общото събрание, няма посочени имена и други подробности и мотиви за това предложение.

В дневния ред са и точките за приемане на индивидуалните и консолидирани доклади на Управителния съвет за дейността на дружеството и финансовите отчети за последните две години. От предложението за решение обаче се разбира, че това няма да стане поради липса на одиторски заверки и доклади на регистрирания одитор.

През последните години "Спарки Елтос" пострада силно от кризата на международните пазари и от срива в строителния бранш, който се отрази на търсенето на произвежданите от фирмата електрически инструменти. Компанията изгради производствена линия за нова гама акумулаторни електроинструменти с литиево-йонни батерии с банков кредит за 10 млн. евро. Въпреки това тя не успя да се възползва от очерталите се благоприятни тенденции в бранша, които показваха, че пазарният дял на Li-ion безжичните инструменти нараства от 2010 г. насам.

Продажбите на ловешкия завод продължават да намаляват, а по-ниските разходи не помагат много за подобряване на финансовото състояние на "Спарки Елтос". Фирмата е единственият производител на електроинструменти в България. Продуктовата структура на завода обхваща около 100 вида професионални електроинструменти. След кризата пазарите му значително се свиха. Като лош сигнал може да се приеме и това, че разходите за материали намаляват, което означава, че има по-малко поръчки от клиенти. Но като цяло и общите харчове за дейността се понижават, което е следствие от по-ниската балансова стойност на продадените активи спрямо 2017 г., както и по-голямото натрупване на продукция и незавършено производство. Но бремето на лихвите по банковите заеми, които фирмата плаща, продължава да расте.

Заради лошите си резултати през изминалите години фирмата е натрупала загуба от 37.835 млн. лева. Ликвидността на дружеството, т.е. възможността му да покрива задълженията си, е под въпрос и буди тревога.

Най-вероятно предложените мерки са част от план за подобряване на това положение и спасяването на "Спарки Елтос".

Facebook logo
Бъдете с нас и във