Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на "Слънчев бряг" АД отново са без дивидент

Акционерите на "Слънчев бряг" АД - к.к. Слънчев бряг остават без дивидент - и за миналата година. Това става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание и писмените материали за провеждането му. Заседанието ще се проведе на 7 юни.

Акционерите ще обсъдят доклада на съвета на директорите на "Слънчев бряг" АД за дейността на дружеството, годишния финансов отчет за 2018 г. и доклада на регистрирания одитор за извършения независим финансов одит и заверка на годишния финансов отчет.

И през миналата година основната дейност на "Слънчев бряг" АД е поддържането на инфраструктурата на едноименния черноморски курорт, което от ключово значение за функционирането на отделните туристически обекти в него. От началото на 2009 г. дружеството има проблеми със собствениците на тези обекти за плащането на такса за поддръжката на инфраструктурата, което се отразява и върху приходите на туристическото дружество. Те се допълват и от продажбата ел.енергия от фотоволтаичната централа на "Слънчев бряг" АД и продажбата на нефинансови активи - поземлени имоти и обекти.

Финансовият резултат от дейността на дружеството е загуба от 116 хил. лева през 2018 г., като мениджърите  предлагат да не се разпределя печалба и да не се изплащат дивиденти. Една от основните причини за това е големият размер на разходите за амортизации, които фирмата плаща, отбелязват мениджърите в своя доклад. Тези харчове се запазват високи поради голямата стойност на дълготрайните активи на "Слънчев бряг" АД. През последните две години се наблюдава намаление на размера на плащанията за амортизация, което пък е следствие от големия обем на ДМА, които са изцяло амортизирани вече. Все пак повишението на приходите от дейността на туристическото дружество през миналата година спомагат за свиване на загубата, след като тя е била в размер на 611 хил. лева през 2017-а.

Проектът за решение на общото събрание на 7 юни предвижда покриване на натрупаната загуба в периода 2010-2013 година в размер на 14 150 902.11 лева от резервите на дружеството, а загубата от 2018 година, както и тези от периода 2014-2017 година, да останат във фонд "Неразпределени загуби от минали години".

В дневния ред и точката за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през периода от 1 януари до 31 декември 2018 година. Акционерите ще приемат доклада за прилагане на политиката за възнагражденията на членовете на борда за миналата година.

Facebook logo
Бъдете с нас и във