Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на "Проучване и добив на нефт и газ" си гласуваха по-голям дивидент

Акционерите приеха предложението на мениджърите на "Проучване и добив на нефт и газ" АД общо 99% от печалбата на фирмата за миналата година да се разпредели като дивидент. Това става ясно от протокола от общото събрание, проведено на 30 юни.

"Проучване и добив на нефт и газ" АД е единственото българско дружество, осъществяващо пълния комплекс от дейности по търсене, проучване, разработка и експлоатация на нефтени и газови находища, както и преработката на суров нефт до крайни продукти за пазара. От 2004 г. то е част от групата "Химимпорт".

Положителният финансов резултат на "Проучване и добив на нефт и газ" АД за миналата година е 2 834 123 лева. От тази сума за изплащане на дивиденти ще се използват 2 812 454 лева. Брутната сума за една акция е 0.23 лв., което пък е с около 10% повече спрямо 2017 година, когато акционерите получиха по 0.21 лв. на един брой.

Изплащането на тази сума започва от 26 август, като този срок е 60 календарни дни от датата на провеждане на общото събрание и ще става чрез "Централен депозитар" АД и клоновете на "Централна кооперативна банка" АД.

Право да получат част от печалбата на "Проучване и добив на нефт и газ" имат всички инвеститори, които са си купили акции на дружеството до 14 дни след датата на провеждане на това общо събрание.
През годините дивидентът е намалявал. За 2016 г. сумата бе по 0.29 лв. на акция, за 2015-а - по 0.33 лв., за 2014-а - по 0.68 лв.  и по 1.1 лв. за 2013 година.

Остатъкът от печалбата, в размер на 21 669 лв., ще се внесе във фонд "Резервен" за други резерви, като същите може да се използват за увеличение на капитала на дружеството.

Това разпределение на печалбата бе гласувано, след като акционерите приеха докладите (индивидуален и консолидиран) за дейността на дружеството през 2018 г., годишните финансови отчети (индивидуален и консолидиран) и докладите на регистрирания одитор.

Акционерите са освободили членовете на Надзорния и Управителния съвет от отговорност за дейността им през изминалата година.
Един-единствен акционер е присъставал на това заседание на общото събрание - "Зърнени храни България" АД, който притежава 6 263 464 акции или 51.22% от книжата с право на глас. И естествено той ще вземе най-голям дял от гласуваната сума за дивидент.

Facebook logo
Бъдете с нас и във