Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на "Индустриален капитал холдинг" получават по 7 стотинки дивидент за миналата година

"Индустриален капитал холдинг" АД ще изплати по 0.0735 лева брутен дивидент на една своя акция, решиха акционерите на редовното общо събрание. След приспадане на данъка индивидуалните инвеститори ще получат по 0.069825 лева.

Изплащането на дивидента ще започне от 1 октомври, съобщиха от бившия приватизационен фонд. Общата сума, която ще получат притежателите на ценни книжа на холдинга, е 1 158 694 лева. 

Право да участват в разпределението на печалбата  за 2019 г. ще имат всички инвеститори, които са вписани в книгата на акционерите, най-късно до 25 август.

Дивидентът ще се изплаща чрез инвестиционните посредници и ОББ, като изплащането от ОББ ще е до края на годината.

Тази добра новина дойде след като акционерите  одобриха докладите на мениджърите на дейността на холдинга и финансовите отчети за изминалата година.

Членовете на съвета на директорите на холдинга са освободени от отговорност за дейността им през 2019-а.

Извършена е и промяна в оперативното управление на дружеството. Общото събрание е гласувало Александър Стефанов Стефанов да бъде избран за нов член на съвета на директорите. Той ще заеме мястото след смъртта на Живко Петров Арнаудов. Месечното възнаграждение на новия директор ще е 1500 лева.

"Индустриален капитал холдинг" АД има портфейл с дялови участия в няколко предприятия в машиностроенето. Сред тях са 92.07% от "Силома" АД - Силистра, 22.15% от капитала на "М+С Хидравлик" АД, дял от 33.12% от "ЕМКА" АД - Севлиево,  и 47.22% от "Завод за абразивни инструменти" АД - Берковица.

Към края на първото тримесечие холдингът има парични средства в размер на 10.33 млн. лв., което означава, че няма да има затруднения с изплащане на дивидента.

Основните акционери в холдинга са "Индустриален кредит България" ООД с дял от 17.98%, "ЗАИ" АД с - 10.02%, "ЕМКА" АД - с 10.01%, "Он Хотер Ишай" - с 5.66% от капитала. Други фирми притежават 17.8%, а 26 188 индивидуални инвеститори са собственици на 38.53% от акциите с право на глас.
Някои от дъщерните дружества също проведоха редовните си общи събрания. "ЕМКА" АД разпредели брутен дивидент в размер на 1 827 345.35 лв., като една трета от тези пари са за компанията майка. "М+С Хидравлик" АД задели за акционерите си 10 252 632 лв., от които 2.27 млн. лв. са за холдинговата компания.

През миналата година холдингът също получи солидни приходи от дивиденти - 3.23 млн. лв., като това е и основният му приход.

Facebook logo
Бъдете с нас и във