Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АКЦИОНЕРИТЕ НА ХИМКО - В МЕСЕЦ ЗА РАЗМИСЪЛ

Цяла седмица участниците на фондовия ни пазар умуваха над търговата оферта, която им отправи новият собственик на врачанския Химко - регистрирания в Кипър Ей Ви Ес Ти холдинг. Както в. БАНКЕРЪ вече писа, офшорката закупи 71.06% от торовия завод в края на май и това я задължава да отправи търгово предложение за изкупуване на останалите акции на комбината. Миналия петък (15 юни) холдингът оформя на собствениците акция от Химко по 0.15 за всяка от тях. Това е среднопретеглената пазарна цена от последните три месеца. Тя обаче е формирана от сделката за мажоритарния пакет и има най-голяма тежест за определяне на това ниво. Всички останали транзакции през периода от 23 февруари до 23 май са направени при стойности от 0.27 до 0.44 лв. за бройка. Дребните акционери разчитат да се постигне по-справедлива оферта евентуалната намеса на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК). Според Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), членовете на комисията имат право в срок от седем работни дни да отхвърлят предложението на Ей Ви Ес Ти холдинг. Той изтича във вторник, 26 юни.
Източници от ДКЦК подсказват, че вероятно ще се свика извънредно заседание на комисията, което да разгледа случая, тъй като редовните сбирки са всяка сряда, а тогава ще бъде късно. Вчера (22 юни) на едноседмично посещение в шведската столица Стокхолм заминаха двама от членовете й - юристката Димана Ранкова и представителят на Евролевицата Камен Горанов и необходимият кворум от четирима членове е несигурен. Дори този проблем да бъде разрешен обаче, пак не е ясно по какъв начин ДКЦК може да спре търговото предложение на такава ниска цена. Димана Ранкова смята, че една възможност предлага чл. 161 от ЗППЦК, който урежда случаите на сделки, сключени с цел манипулиране на пазара. Да се докаже обаче, че дадена операция е именно такава, е много трудно, още повече че транзакцията с книжата на Химко е осъществена на блоковия сегмент и са спазени всички изисквания, предвидени от борсовия правилник. Така най-вероятно решение по случая няма да бъде взето. Това означава да се даде зелена светлина за започване на процедурата по търговото предложение. Според ЗППЦК най-ранният срок е 5 юли (14 работни дни след изпращането на офертата в ДКЦК).
От тази дата Първа инвестиционна банка, избрана за посредник по предложението, ще изкупува 3 944 372 книжа (които се намират в портфейлите на дребни акционери и на държавата) на споменатата вече цена от 0.15 лева. Част от миноритарните собственици на акции на врачанския комбинат коментираха, че в никакъв случай няма да продават толкова евтино. Но това със сигурност няма да смути директорите на Ей Ви Ес Ти холдинг - кипърските граждани Махи Георгиу и Андреас Теофилу. Те отправят предложението само защото законът ги задължава.
Най-интересното събитие на борсовия под като че ли беше поредното лъкатушене нагоре-надолу на котировките на ЛУКойл Нефтохим. В началото тези акции струваха по над 4.50 лв. едната, докато в четвъртък се сгромолясаха до 4 лева. Причината отново бяха масирани продажби от двама инвестиционни посредници. Освен това на пазара се разпространиха слуховете, че държавата е прехвърлила над 200 хил. акции за удовлетворяване на реституционни претенции. От седмици насам техните собственици ги предлагат на бургаски инвестиционни посредници. Ако не ги купи някоя от фирмите на ЛУКойл, те вероятно ще излязат на пазара. Това ще увеличи ликвидността, но и ще понижи котировките на компанията за дълго време.
Днес, 23 юни, се провежда дълго чаканото общо събрание на Албена. Най-интересната за акционерите точка от дневния ред е за разпределяне на печалбата. Освен това издадената миналия август облигационна емисия за 5 млн. лв. ще стане публична, според предварително оповестения дневен ред. Ще се гласува и нова емисия за дългови книжа. Предложението на съвета на директорите е нейната обща стойност да бъде 15 млн. лв. с матуритет от десет години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във