Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на "ХЕС" получиха по-висок дивидент

Общо 4 730 375.52 лева да се изплатят като дивидент от печалбата за миналата година на "Хидравлични елементи и системи" АД  - Ямбол, това се реши на редовното общо събрание на акционерите, което се проведе на 14 май. Брутната сума на една акция е 0.26 лева. Изплащането на дивидента ще започне от 10 юли, а акционерите имат три месеца срок, за да получат своите суми чрез "Централен депозитар" АД и ТБ "Интернешънъл асет банк" АД, клон Ямбол.

Това разпределение на нетната печалба за 2018-а стана възможно след като бяха одобрени докладът за дейността на дружеството и годишният финансов отчет за миналата година, заверен от одитор и докладът на одитния комитет.

След добрите новини за състоянието на компанията, акционерите гласуваха предложението за изплащане на сума, представляваща по 2.5% от печалбата за 2018 година, на всеки член от съвета на директорите, под формата на тантиеми. Остатъкът от положителния финансов резултат на ХЕС ще се отнесе във фонд "Неразпределена печалба на дружеството".

Общото събрание освободи от отговорност членовете на борда на директорите на дружеството за дейността им през изминалата година и за преизбирането им за нов петгодишен мандат. Става въпрос за "Состра инженеринг" ЕООД, "Велев Инвест" ООД, и "МАЯ-ПЛ" ООД, които в момента управляват машиностроителната фирма. Общото събрание да запази досегашния размер на постоянната част от възнаграждението за всеки от членовете на борда.

Акционерите гласуваха и някои изменения и допълнения в устава на дружеството. С една от тях съветът на директорите е упълномощен да увеличава капитала на дружеството в размер до 100 000 000 лв. чрез издаване на нови акции в следващите пет години.

"Хидравлични елементи и системи" АД проектира, произвежда и обслужва хидравлични цилиндри. Компанията  е водещ производител в Източна Европа, като работи главно по поръчки на клиенти със специфицирани параметри на цилиндрите, количество и срокове на доставка.

"Хидравлични елементи и системи" АД е публична компания с около 1000 акционери, търгувана на "Българската фондова борса".

Гласуваният брутен дивидент на една акция от нетната печалба на "Хидравлични елементи и системи" АД за 2017 г. бе в размер на 0.22 лева.

Най-големият акционер в дружеството е "Стара планина холд" АД с дял от 64.53% от капитала. Пенсионните фондове на "Алианц България" АД държат общо 11.82%, "Славяна" АД е с 8.28%, а свободно търгуваните книжа са над 3.6 млн. акции (20.20%).

Facebook logo
Бъдете с нас и във