Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на "ХЕС" получават дивидент от 0.26 лв. на акция

Три дружества от портфейла на "Стара планина холд" АД вече проведоха годишните си общи събрания, на които отчетоха дейността си през миналата година. 

Акционерите на "Хидравлични елементи и системи" АД - Ямбол са най-доволни. Общото събрание взе решение за разпределение от чистата печалба за 2020 г. на сума в размер на 4 730 376 лв. за изплащане на дивиденти. Всеки акционер ще получи по 0.26 лева за една своя акция. Нетна сума на дивидента след приспадане на 5% данък е 0.247 лева.

Този дивидент е по-висок спрямо гласуваните 0.21 лв. от печалбата за 2019 г. и е равен на този, изплатен от положителиня финансов резултат за 2018-а. Това е логично предвид факта, че нетната печалба за 2020 г. се е увеличила с една трета на годишна база до 5.66 млн. лева.

Изплащането на дивидента ще започне от 7 юли и ще се извърши чрез "Централен депозитар" АД и "Интернешънъл Асет банк" АД, клон Ямбол. 
Правото да получат дивидент имат акционерите, които са вписани в централния регистър на ценни книжа, като такива към 27 май. Сделки с акции на това дружество на борсата, които дават право на дивидент, могат да се сключват до 25 май.

"Хидравлични елементи и системи" АД - Ямбол е е водещ производител на бутални, телескопични и плунжерни хидравлични цилиндри в Източна Европа. Основни акционери в дружеството са: "Стара планина холд" АД - 64.53%, Пенсионните фондове на Алианц България АД - 11.82% и Славяна АД - 8.28%, а свободно търгувани на борсата са над 3,6 млн. акции - 20.20% от капитала. 

Производителят на акумулатори на "Елхим –Искра“ - Пазарджик и производителят на на етерични масла "Българска роза“ - Карлово няма да разпределят дивидент за 2020 година. Общо 545 хил. лева от неразпределената печалба за минали години ще бъде отнесена във фонд "Резервен“. Загубата през миналата година, в размер на 312,2 хил. лева, ще бъде покрита със средства от неразпределена печалба от минали години.

"Българска роза“ също завърши миналата година със загуба - малко над 136 хил. лева, която ще бъде покрита със средства от неразпределена печалба от минали години.

Facebook logo
Бъдете с нас и във