Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акционерите на "ЧЕЗ Разпределение" и "ЧЕЗ Електро" останаха без дивидент

И борсовите новини поддържат интереса към сделката по продажбата на активите на ЧЕЗ у нас. Две от дъщерните му дружества - "ЧЕЗ Разпределение България" АД и "ЧЕЗ Електро България" АД, които отговарят за електроснабдяването на Западна България, в т.ч. и столицата София, проведоха общи събрания на акционерите си.

Както се очакваше те не гласуваха дивиденти, а печалбата им за 2018 г. бе задържана в дружествата и бе отнесена към фонд "Неразпределената печалба".
Мениджърите им пък бяха освободени от отговорност за дейността им през изминалата година.

При "ЧЕЗ Разпределение България" АД бяха направени промени в надзорния съвет. Иржи Кудърнач бе освободен от длъжност като член на надзора на дружеството. Заедно с това Карел Кохоут влезе като нов член на надзорния съвет на фирмата. А Давид Махач бе преизбиран за нов мандат в надзора.

Акционерите овластиха Управителния съвет на "ЧЕЗ Разпределение България" АД да сключи, съгласно правилата за представителство на дружеството пред трети лица, договор за услуги с "ЧЕЗ България" ЕАД.

Очакваната сделка за придобиването на активите на ЧЕЗ от "Еврохолд България" и последващо търгово предложение към миноритарните акционери на двете търгувани на борсата фирми от групата на "ЧЕЗ България" -  "ЧЕЗ разпределение България" и "ЧЕЗ електро България", продължава да вълнува играчите на "БФБ-София".

От деня на обявяване на сделката - 20 юни, цената на акциите и при двете дружества върви нагоре. При "ЧЕЗ Разпределение България" АД тя добави 6 лв. към котировките си до 230 лв. за един брой. Нарастването при "ЧЕЗ Електро" е с 1000 лв. до 23 600 лева.

"ЧЕЗ България" ЕАД е създадено в средата на 2005 г., за да изпълнява управленски и поддържащи дейности за всички дружества на "ЧЕЗ Груп" в България. Дружеството е 100% собственост на ЧЕЗ а.с. Чешка република.  

"ЧЕЗ Електро България" АД е компанията, която снабдява с електроенергия над 2 милиона крайни потребители, присъединени към електроразпределителната мрежа в Западна България. Общо 67% от акциите й се притежават от мажоритарния акционер ЧЕЗ а.с. Чешка Република, а останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери - фирми и индивидуални инвеститори.

"ЧЕЗ Разпределение България" АД е дружеството, което отговаря за поддържането на мрежата и доставянето на електрическа енергия до потребителите в Западна България. Негов мажоритарен собственик е ЧЕЗ а.с. Чешка Република, която притежава 67% от капитала на дружеството. Останалите 33% са собственост на различни миноритарни акционери.

Facebook logo
Бъдете с нас и във