Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АКЦИИТЕ СА НАЙ-АТРАКТИВНИ ЗА ИНВЕСТИЦИОННИТЕ ДРУЖЕСТВА

Инвестиционното дружество от отворен тип Адванс Инвест АД продаде своята 10-милионна акция в средата на септември, обяви неговият пресцентър. Когато започна своята дейност през май миналата година, то имаше малко над 2 млн. книжа с номинал от 1 лев. До днес Адванс Инвест е реализирало доходност от 81 процента. Инвестиционните дружества влагат набраните от своите акционери средства в ценни книжа с различно съотношение между риска и доходността. Резултатите им красноречиво говорят, че у нас те са търсени и ще продължат да се разрастват.Но техният залез вече е предизвестен от появилите се и на нашия пазар договорни фондове (разбира се, ако се направят необходимите промени в данъчното законодателство). Въпреки опитите на мениджърите на инвестиционните дружества от отворен тип да прокарат поправка в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, която да им позволи да се преобразуват в договорен фонд, предложението не мина. Но все пак този тип фондове ще бъдат запомнени с успешния си престой на капиталовия пазар у нас. За няколко години (а част от тях - за няколко месеца) те отбелязаха небивал растеж както на активите, така и на доходността си. В момента лицензираните инвестиционни дружества от отворен тип са осем - Златен лев, Елана Еврофонд, Ти Би Ай Евробонд, Адванс Инвест, Капман Капитал, КД Пеликан, ОББ Балансиран фонд и Елана високодоходен фонд. Към средата на тази година те управляваха активи за над 66 млн. лева. С най-голям пазарен дял е Ти Би Ай Евробонд - 30% (20 млн. лева). По петите му е Адванс Инвест, който управлява активи на стойност 16.3 млн. лв. (близо 25% пазарен дял). Елана Еврофонд притежава дял от 15% от общите активи на тези фондове, а Златен лев - близо 12 процента. Адванс Инвест е влагало към края на юни най-много средства в капиталови ценни книжа (41% от активите си). Следва го Златен лев, в чийто портфейл акциите заемат 40 процента. Останалите дружества са по-консервативни. Нискорисковите Елана Еврофонд и Ти Би Ай Еврофонд пък въобще не инвестират в капиталови ценни книжа. Към края на юни тази година най-голяма възвръщаемост на активите отбеляза Адванс Инвест (25%), следван от Капман капитал (14.79%), ОББ Балансиран фонд (14.19%), Златен лев (13.11%), КД Пеликан (12.60%), Ти Би Ай Евробонд (4.50%) и Елана Еврофонд (3.78 процента). Цитираните данни подсказват, че инвестиционните дружества от отворен тип предпочитат да влагат в акции (20.21%) и корпоративни облигации (20.44 процента). Държавните ценни книжа (17.59%) и банковите депозити (16.25%) също са сред предпочитаните инструменти за инвестиране. Но прави впечатление, че фондовете са далеч по-предпазливи, когато става въпрос за чуждестранни ценни книжа. Те заемат в общия им портфейл едва 0.37 процента. Единствено Адванс Инвест инвестира в румънски акции и по този начин стана първият от тези фондове, който излезе зад граница. Дружествата от отворен тип се ръководят от управляващи дружества. До този момент у нас са лицензирани единадесет - Златен лев капитал, Елана фонд Мениджмънт, Ти Би Асет мениджмънт, Капман Асет мениджмънт, Карол Капитал мениджмънт, КД Инвестмънт, ПФБК Асет мениджмънт, ОББ Асет Мениджмънт, ДСК Управление на активи, Сентинел Асет мениджмънт и БенчМарк Асет Мениджмънт. Общите активи, които те управляват към 30 юни, са на обща стойност 93.9 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във