Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АКЦИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА ПОСКЪПВАТ

Изминалата седмица беше доста позитивна за книжата на повечето публични дружества в България. Бичите настроения достигнаха своя апогей в дните непосредствено преди публикуването на преобладаващата част от финансово-счетоводните отчети за деветмесечието на 2006 година. По традиция компаниите, чиито книжа се търгуват на БФБ-София, не бързат да публикуват резултатите си преди непосредствения край на нормативно установения срок, а именно 31 октомври. Въпреки това имаше и отличници, които бяха възнаградени от инвеститорите със солиден ръст в котировките. Това беше и до голяма степен причината за осезаемия възход и при двата борсови индекса. И BG40, и SOFIX само за четири сесии набъбнаха с по около 2 процента. По-тесният измерител на настроенията нарасна до около 1078 пункта, а по-широкият до 188 пункта.
Сериозен тласък на SOFIX дадоха книжата на Софарма и Петрол. Фармацевтичното дружество все повече се очертава като едноличен диктатор на поведението на по-стария индекс, след като достигна респектираща пазарна капитализация от около 850 млн. лева. Само за месец книжата на Софарма поскъпнаха с приблизително 22%, което в по-голямата си част беше плод на все още текущия сплит. Другият представител на фармацевтичния сектор в SOFIX - Биовет също изживя динамична борсова седмица. След сравнително дълъг положителен тренд книжата на дружеството се търгуваха доста странно в четвъртък. След първоначалната еуфория и ударения връх от 18.50 лв. котировките също толкова рязко спаднаха отново до около 17.50 лв. за дял. Причината за борсовия катаклизъм беше новината за сключен договор на 25 октомври тази година между Биовет и Фийдтех инк. (Feedtech Inc.) за продажба на нематериални дълготрайни активи на стойност 39 827 000 лева. Оскъдната информация по сделката прави анализа на събитието доста ограничен и неточен, затова на този етап ще се въздържа от коментар.
Позитивните нагласи се отразиха осезаемо и на банковите книжа, които се търгуват на БФБ-София. Българо-американската кредитна банка продължи своя възход и до петък успя да удари рекорд на 37.40 лева. В същото време и книжата на Централна кооперативна банка не останаха безучастни на всеобхватния екстаз и покориха с лекота нивото от 5.60 лв. за дял. За да допълни пазарния позитивизъм, в списъка с поскъпващи банки се нареди и ДЗИ-Банк. Книжата на трезора, който се готви за нов мажоритарен собственик, прескочиха 7.21 лв. при относително ниски обеми.
Силен позитивизъм бликаше и от книжата на Полимери. След като девненският химически завод си намери нов собственик, акциите му отново набраха скорост и в четвъртък удариха рекорд на 11.70 лева. Отдавна по-замрелите акции на Стара планина холдинг отново фокусираха вниманието върху себе си и набързо наваксаха закъснението. Само за броени дни книжата на бившия приватизационен фонд прескочиха нивото от 18 лв. и на един дъх превзеха 19 лв. за дял.
Ще завърша обзора с една безспорно очаквана положителна новина. Според публикувано съобщение на БФБ-София книжата на Химимпорт започват да се търгуват, смятано от 30 октомври, което е дори с един ден по-рано от плануваното. Търговията с книжата на мегахолдинга стартира в момент, в който се случват възлови събития за голяма част от дъщерните му дружества. Това предвещава интересна търговия и динамични ценови движения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във