Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акциите от увеличението на капитала на "Браво Пропърти фонд" АДСИЦ вече се търгуват на БФБ

Асен Лисев, изпълнителен директор на дружеството със специална инвестиционна цел даде началото на борсовата сесия на "БФБ-София".

Днес започна търговията с емисия акции от увеличението на капитала на "Браво Пропърти фонд" АДСИЦ на "Българска фондова борса" АД, съобщиха от борсовия оператор.

Асен Лисев, изпълнителен директор на дружеството със специална инвестиционна цел даде началото на борсовата сесия на "БФБ-София". Размерът на емисията е 36 050 000 нови акции, като всяка една от тях е с номинална стойност един лев. Книжата на "Браво Пропърти фонд" АДСИЦ вече се търгуват на Основен пазар на БФБ, Сегмент Standard. Водещ

Мениджър по предлагането на новите акции от увеличението на капитала на дружеството е "УниКредит Булбанк". Маркет-мейкър на емисията е инвестиционният посредник "Карол".

"Браво Пропърти фонд" е акционерно дружество със специална инвестиционна цел, което влага паричните средства, акумулирани чрез издаване на ценни книжа, в недвижими имоти (секюритизация на недвижими имоти).

През февруари фондът закупи сграда на стойност 60 млн. лева с разгърната застроена площ от около 14 500 кв. м в близост до голям търговски център в София.

"В резултат на сериозния ръст на пазара на недвижими имоти, наблюдаваме и засилен инвеститорски интерес в сектора. Логично идва и увеличението на капитала на " Браво Пропърти фонд, чието листване е най-значимoто от началото на 2019 година. Убедени сме, че капиталовият пазар дава отлична възможност за привличане на средства за инвестиции в недвижими имоти и ще сме свидетели и на следващи листвания от сектора", отбеляза Иван Такев, изпълнителен директор на БФБ, в началото на борсовата сесия.

Към момента дружествата със специална инвестиционна цел от сектора на недвижимите имоти, които се търгуват на Основен пазар на БФБ са 13, с пазарна капитализация над половин милиард лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във