Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акциите от увеличението на "Еврохолд" стъпиха на борсата

От днес новите акции от увеличението на капитала на „Еврохолд България“ АД се търгуват на „Българска фондова борса“ АД.

Капиталът на дружеството нарасна с 62 974 400 обикновени, поименни, безналични, свободно прехвърляеми акции с право на глас, с номинална стойност 1 лев всяка, от 197 525 600 лева на 260 500 000 лева.

Комисията за финансов надзор одобри вписването на емисията акции, издадена от „Еврохолд България“ АД, с цел търговия на регулиран пазар на ценни книжа със свое решенията от 15 юли.

След приключване на процедурата компанията привлече над 157 млн. лв. като имаше силен интерес и от международни и от български инвеститори, които записаха и платиха около 80% от новите акции.

Сумата е с 24% по-висока сума от необходимите собствени средства (65 млн. евро) за покупката на дружествата от групата на  „ЧЕЗ“ у нас.

Припомняме, че „Еврохолд“ предложи малко над 79 млн. нови акции, всяка с номинална стойност 1 лв. и емисионна стойност 2.5 лева.

Мажоритарният собственик на холдинга – „Старком Холдинг“ АД, е записал и платил близо 47 млн. нови акции и така ще запази своя контрол в компанията (с над 50% дял). Едно американско дружество за управление на активи се е включило с покупката на 9% от капитала на „Еврохолд“ и вече е третият по големина акционер в компанията след „Старком Холдинг" и финландския фонд KJK.

Средствата от публичното предлагане ще бъдат използвани за финансиране на покупката на дружествата на „ЧЕЗ Груп“ в България, които имат водещи позиции в разпределението, доставките и търговията с електроенергия в страната, както и в инвестиции в развитието на двата основни бизнеса на холдинга - енергетика и застраховане.

Компанията ще използва собствен капитал и дългово финансиране за сделката с „ЧЕЗ Груп“, която трябва да приключи до 31 юли. Дълговото финансиране се осигурява от J.P. Morgan AG със синдикиран заем, който е изцяло потвърден от големите международни банки, които участват в синдиката.

Преди обяд днес все още няма сделки с книжата на „Еврохолд България“ АД. В петък (16 юли) търговията приключи с повишение от 2.36% и цена от 2.60 лева за един брой. Това пък оцени компанията на 677 300 000 лева.

Сделките с акциите на „Еврохолд България“ започнаха годината при 1.73 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във