Банкеръ Daily

Пари и пазари

Акциите на "Доверие обединен холдинг" поскъпнаха с 14.51%

Към момента акциите на "Доверие обединен холдинг" АД, които се търгуват на "Българска фондова борса" АД, са поскъпнали с 14.51% до 6.88 лева за един брой. От началото на годината котировките на тези книжа вървят нагоре като тръгнаха от 3.48 лева.

Това се случва от вчера след като от бившия приватизационен фонд съобщи дневния ред на общото събрание на акционерите на BC Moldindconbank S.A. Освен приемане на финансовия отчет за миналата година, в дневния ред има и точка за разпределение на дивидент за 2020-а. 
Припомняме, че "Доверие Обединен холдинг", с председател на надзорния съвет Радосвет Радев, придоби  повече от половината от капитала на втората по големина  банка в страната - Moldindconbank през 2019 година.  "Доверие - инвест" ЕАД - дъщерно дружество на "Доверие - обединен холдинг" АД, притежава 77.63% от капитала на B.C. Moldindconbank S.А., втората по активи банка в Република Молдова.

През март 2019-а "Доверие - инвест ЕАД купи 63.89% дял в молдовската банка. След задължителното търгово предложение дъщерното дружество на "Доверие - обединен холдинг" е придоби още 13.73% от акциите на Moldindconbank S.A. (MICB). И така делът му стана 77.63 процента.

Банката е третата голяма финансова институция в Молдова, продадена на чуждестранен инвеститор.

"Доверие  Обединен холдинг" АД е една от най-големите холдингови структури в България, обединяваща шестнадесет дружества от седем различни отрасли на икономиката в няколко населени места на територията на България. Най-големите му акционери са две дружества, свързани с Огнян Донев - "Софарма" АД с дял от 24.98% и "Телекомплект" АД с 8.92% от книжата с право на глас. Малките акционери са 146 902 като притежават 44.98% от акциите.

"Доверие  Обединен холдинг“ АД е холдингово дружество, обединяващо компании, които развиват своята дейност в сферата на банковото дело, здравеопазване и медицински грижи, здравно застраховане,  жилищно строителство и промишленост със строителни материали, шивашка промишленост, винопроизводство, производство на перилни препарати и битова химия, търговия на дребно със стоки от вида „Направи си сам”, отдаване под наем на движими и недвижими активи.

 

"Доверие Обединен Холдинг АД не разпредели дивидент
Проведеното на 15 юни общо събрание на акционерите на "Доверие Обединен Холдинг" АД прие докладите за дейността през 2020 г. (индивидуален и консолидиран) и годишните финансови отчети на дружеството за 2020 г. (индивидуален и консолидиран).
За поредна година бе гласувано печалбата, реализирана от холдинга през 2020 г., в размер на 1 965 718.29 лв., да ббъде внесена във фонд  "Допълнителни резерви" на дружеството и да не разпределя дивидент.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във