Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АГРОТЕХНИКА ПОТЪВА ЗАРАДИ ЛИПСА НА ОБОРОТНИ ПАРИ

Единственият производител на селскостопанска техника у нас - карловският завод Агротехника, от няколко месеца е в принудителен престой. Заводските халета са празни, а почти всичките му 800 работници са по домовете си далеч преди почивните дни за Коледа. В студената сграда на администрацията са само директорът, една секретарка и специалистът по маркетинг и продажби. Производството на трактори е замразено за неопределен срок. По думите на изпълнителния директор на дружеството Христо Хаджидимитров от края на септември тази година са блокирани 1 923 000 лв. в машини, намиращи се на различен етап на сглобяване. Средствата са от ДФ Земеделие по специалната средносрочна програма за подпомагане на земеделските производители чрез пряко кредитиране покупката на земеделска техника. Причината за принудителния престой е, че от края на юли 2001 г. Кредитният съвет на фонда не е одобрил нито един проект поради липса на пари. Нищо добро не очаква Агротехника АД и през следващата година - вероятно срещу дружеството ще бъде заведен съдебен иск от ДФ Земеделие за принудително възстановяване на отпуснатите и усвоени средства в размер на 1 527 858 лв. плюс дължимата за тях лихва. Агротехника е единственият български производител на трактори, който е в състояние да задоволи 75% от потребностите за такава техника у нас. Не е тайна обаче, че поради стагнацията на пазара и ниските изкупни цени на земеделските продукти, българските производители не са платежоспособни. В същото време те не могат да получат кредити от търговските банки, защото не притежават атрактивни активи или собствеността на земеделските кооперации и частните стопани не е изяснена. По тази причина Агротехника четири години работи съвместно с ДФ Земеделие, като кредитирането до момента е осъществявано пряко без участието на банкова институция. На 17 януари и 26 февруари 2001 г. дружеството подписва две споразумения с фонда по специалните средносрочни програми Агротехника и Агротехника 2001 за подпомагане на земеделските производители чрез пряко кредитиране на покупката на техника. Съгласно първото споразумение карловският завод трябва да произведе през 2001 г. земеделска техника по цени на дребно за 2.5 млн. лева. Кредитът, който отпуска фондът, е с петгодишен срок за погасяване и с осеммесечен гратисен период, а получателят му заплаща 10% от стойността на машината със свои средства. Същевременно той е задължен да обезпечи заема пред фонда с активи, покриващи 130% неговия размер. Залагат се половината от новокупения трактор (55.6% от размера на кредита) и други дълготрайни материални активи, покриващи останалите 74.4% от изискваното обезпечение. Годишната лихва по заема е ОЛП плюс четири пункта. Тъй като стойността на имотите, които земеделците притежават на село, според данъчната им оценка (която е валидна в случая), не е достатъчна да покрие тези 74.4% от обезпечението на кредита, се стига до подписването на второто споразумение. Според него собственото участие на клиента се увеличава от 10 на 20%, като купеният трактор служи за обезпечение пред фонда. В полза на ДФ Земеделие се прави и застраховка на кредитния риск, както и пълна застраховка Автокаско на трактора, които покриват целия размер на заема. Двата проекта бяха одобрени от бившия земеделски министър Венцислав Върбанов, както и от депутати от различни политически сили. От една страна те щяха да помогнат на земеделските производители да купят нова техника, а от друга - осигуриха работа на Агротехника през пролетта и лятото, разказва директорът на завода Христо Хаджидимитров. Той твърди, че след промяната на условията интересът се е увеличил и Агротехника е подписала 92 договора за производството на 107 трактора през 2001 година. Първите проекти за 36 машини са одобрени от ДФ Земеделие в периода от май до юни. Проблемът възниква, когато са блокирани (на 31 юли) всички кредитни линии на ДФ Земеделие, освен тази за подпомагане на есенната сеитба. Повод за това решение са разкритията за източването на фонда и промените в управителния му съвет. След тази дата не е проведено и нито едно заседание на кредитния съвет. Два проекта - на Сиконко Агрия АД и на ЗПК Съединение, за девет трактора чакат разрешение от управителния съвет на фонда. Още 12 проекта не са гледани от Кредитния съвет, а за производството на други 15 машини за ЗК Церковски, Христо Христов, ЕТ Компакт индустриал, ЕТ Чуларска и кооперация Възход е необходим само подпис върху договорите за кредит, обяснява директорът на предприятието Хаджидимитров. Той уточнява, че дружеството не е в състояние да върне исканата сума в размер на 1 527 858 лв. и лихвата върху нея, тъй като всички средства вече са изразходвани. Производството на един трактор продължава около два месеца. За да са готови за сезона, дружеството се нуждае от оборотни средства за материали и вносна комплектация поне два-три месеца по-рано. Сред многократни срещи и разговори с ръководството на ДФ Земеделие се стигна до извода, че за да може нормално да се кредитира земеделието, и то в сезон, когато е необходима техниката, ще се извърши предварително плащане към Агротехника, обяснява Хаджидимитров. По тази причина дружеството получава на два транша договорените 2 млн. лева. За тях не са подписвани договори за кредит и не са поставени условия за представяне на фактури за разходи по усвояване на средствата, признава директорът на карловския завод. Ние искаме да продължим работата по тази схема, защото тя осигурява работа на близо 800 семейства, настоява в писмо до земеделския министър Мехмед Дикме шефът на Агротехника. Той иска спешна среща и с вицепремиера Николай Василев, тъй като принудителният престой носи вреди и на държавата, която държи около 22% от тракторния завод в Карлово.

Facebook logo
Бъдете с нас и във