Банкеръ Daily

Пари и пазари

Агрофондовете продължават да купуват земеделска земя

И в разгара на селскостопанската 2020/2021 година собствениците на земя продължават да сключват сделки - за покупка на нови площи, или продажба на такива, които не са оправдали плановете за почалба или пък довършват комасацията на свои масиви.

Към края на месец май от „Адванс Терафонд“ АДСИЦ съобщават за покупката на 866 дка ниви на средна цена 1142 лв. за декар, която е по-ниска спрямо сделките през април. Така в портфейла на агрофонда вече има 220 796* дка земеделска земя и още 112 дка градска земя.

Като част от бизнес плана през май са продадени 311 дка собствени земеделски земи. През петия месец на тази година са получени окончателни плащания от купувачи по договори за продажба на разсрочено плащане от 2016 г. на 141 дка земеделски земи.

На 1 октомври миналата година започна новата стопанска 2020/2021 година. "Адванс Терафонд" АДСИЦ няма право сам да обработва земята си. Тя се отдава под аренда на други земеделски стопани на цена от 40.43 лв. на декар при 39.69 лв. през земеделската година 2019/2020. Очакваните приходи по всички тези договори са в размер на 6 845 190 лв., от които авансово вече са събрани 45.6 процента.

За стопанската 2019-2020 г. във фирмената каса са влезли 81.2% от дължимите вземания, a за 2018-2019 г. - 96.2% от очакваните суми.

Общото събрание на акционерите на "Адванс Терафонд" АДСИЦ гласува за разпределяне на брутен дивидент от печалбата за 2020 г. от 0.109 лв. на една акция. Сумата ще се изплаща след 5 юли.

Към края на май тази година "Агро Финанс" АД притежава инвестиционен портфейл от 138 467 декара качествена земеделска земя. Създадено е през 2006 г. като в периода от създаването си до началото на април 2021 г., развива дейност като дружество със специална инвестиционна цел. Днес, то продължава да работи като акционерно дружество, специализирано в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално – в земеделски земи. В Североизточна и в Северозападна България са най-големите парцели на дружеството.

Цената на придобиване е определящ критерий за агрофонда. Тя трябва да бъде в рамките на преобладаващите за дадена категория земи пазарни цени или по-ниска. Към края на май средната цена на придобитите от "Агро Финанс" АД земеделски земи, с включени разходи, е 317.64 лева за декар. Инвестираните средства от дружеството са в размер на 43,982 млн. лева.

Сред основните акционери в Дружеството са големи местни инвеститори.

 

*Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във