Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Агро Финанс" на стъпка от отписването му от БФБ

„Агрион Инвест“ АД, което е специализирано в покупко-продажба на земеделски земи, е изготвило търгово предложение към останалите акционери на „Агро Финанс“ АД. Компанията ще изкупи книжата им при цена от 3.70 лева на акция.  Мажоритарният собственик (бивш "Уинслоу ленд инвест") е собственост на основателите на "Винпром Пещера" Антон Щерев и Атанас Петков.

Търговото предложение е внесено в  Комисията за финансов надзор, като регулаторът все още не е взел отношение по документите.

„Агрион Инвест“ ще финансира покупката на акциите извън портфейла му със собствени средства в размер на над 317 684 лева. Малките инвеститори имат 28 дни за обмисляне на предложената оферта, т.е. до края на септември.

Търговият предложител възнамерява да отпише „Агро Финанс“ като публично дружеств, като то ще продължи да извършва непроменена дейност като непублично дружество. Това означава и спиране на търговията с неговите акции на „ Българска фондова борса“. По-рано тази година агрофондът се отказа и от лиценза си като дружество със специална инвестиционна цел \АДСИЦ\.

Към края на юли „Агро Финанс“, което развива дейността си в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално – в земеделски земи, притежава 138 038 дка такива активи. Средната цена на придобитите парцели, с включени разходи, е 317.29 лева за декар, т.е. инвестираните от дружеството средства са в размер на 43.80 млн. лева. С най-висока концентрация са земеделските земи в областите Монтана, Плевен и Враца.

Към края на юли площта на отдадените под аренда и наем земи за стопанска 2020/2021 година е 133 хил. дка (96% от притежаваната земя).  Средната договорена рента е в размер на 52.06 лева, като тази сума расте и след като през последните две години  тя е била съответно 54 и 50 лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във