Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Агро Финанс" АДСИЦ се отказва от лиценза си след търгово предложение

Комисията за финансов надзор разреши публикуването на коригирано предложение от "Агро Финанс“ АДСИЦ за обратно изкупуване на 38 524 броя акции или 0.12% от капитала чрез инвестиционен посредник „София Интернешънъл Секюритиз“ АД.

Офертата е на цена  от 3.7 лв. на един брой. Акционерите имат 28 дни, за да обмислят предложението на дружеството със специална инвестиционна цел. То е  лицензирано от Комисията за финансов надзор, и развива дейността си в областта на инвестициите в недвижими имоти, по-специално – в земеделски земи (секюритизация на недвижими имоти). Дружеството може да придобива и новоизграждащи се и завършени сгради – жилищни, индустриални, стопански, както и части от такива сгради. Приходите му са основно от наеми и ренти на земеделска земя.

В момента 32 181 184 акции, или 99.88% от книжата с право на глас, са собственост на "Агрион Инвест“ АД. Нужната сума за изкупуването на пакета от книжа извън контролния дял на мажоритарния собственик е 142 539 лева.

Мениджърите на „Агро Финанс“ АДСИЦ, което е създадено през 2006 г., заявиха своето намерение да се откажат  от лиценза си за дружество със специална инвестиционна цел и то да стане обикновено акционерно дружество в края на миналата година. То бе потвърдено и от акционерите, които гласуват "за"  това предложение на свиканото за 11 ноември общо събрание. 

След като приключи търговото предложение и КФН отнеме лиценза на "Агро Финанс" АДСИЦ и то ще стане обикновено акционерно дружество. Такова преобразуване - от АДСИЦ в АД, се предлага за първи път в България.  Плановете са дружеството да запази предмета си на дейност и да продължи да работи в сектора на недвижимите имоти, уточняват от фирмата. 

Възможно е да последва и отписване на "Агро Финанс" АДСИЦ от регистъра на публичните дружества, воден от Комисията за финансов надзор. Такова намерение засега няма заявлено.

Към края на януари тази година "Агро Финанс“ притежава 138 571 дка земеделска земя, които са закупени при средна цена от 317.58 лв. на декар. От тях 41.4% са в Северозападна България, а 33.06% - в Северен централен район.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във