Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Агрия Груп“ купи 100% от капитала на търговско дружество „АгриВиа Ойл“

На 13 юли „Агрия Груп Холдинг“ АД е сключило договор за придобиване чрез договор за прехвърляне дружествени дялове с нотариално удостоверени подписи на правото на собственост на 100% от дяловете от капитала на търговско дружество „АгриВиа Ойл“ ЕООД, което развива дейност в областта на търговията със зърнени маслодайни култури и растителни олиа.

Производството и търговията със зърнени маслодайни култури и растителни олиа са в обхвата на направленията от дейността на „Агрия Груп Холдинг“, като част от част от бизнес модела на холдинга. Тази инвестиция би довела до дългосрочна сигурност и устойчивост на паричните потоци и доходност на групово ниво, паралелно с инвестициите в агросектора и търговията със зърнени култури, коментираха от агрохолдинга. В сделката не участват свързани и/или заинтересовани лица. Сделката е в рамките на обичайната търговска дейност компанията. Покупката подсигурява изпълнението на част от инвестиционната програма на холдинга в направление засилване на преработвателната и експортната ориентация на компанията в съответствие със стратегията за развитие в дългосрочен план.

Обединяването на бизнес потенциала на „Агрия Груп Холдинг“ и на „АгриВиа Ойл“ в направление търговия и логистика на масови насипни зърнени товари (зърнени маслодайни култури) и растителни олиа са основа за бъдещо успешно развитие и диверсификация на бизнес направленията, които развива компанията, уточняват от холдинга.

„Агрия Груп Холдинг“ развива дейността си в Североизточна България. В структурата си обединява компании, които специализират в четири основни направления: агропроизводство, търговия със зърнени и маслодайни култури, съхранение, преработка, транспорт и логистика, възобновяема енергия.

Facebook logo
Бъдете с нас и във