Банкеръ Weekly

Пари и пазари

АГЕНЦИЯТА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕДЛАГА 104 ДРУЖЕСТВА НА ТЪРГ

Агенцията за приватизация ще предложи акции на 104 дружества на 14-я централизиран публичен търг, който ще се проведе на БФБ-София. Срещу непарични платежни средства ще бъдат предложени 23 компании, други 72 - срещу пари, а за девет се предвижда комбинирано плащане между тях. Началната дата на търга е шестият работен ден след обнародването на тръжното обявление в Държавен вестник, а крайната - 14 работни дни след него. Дружествата ще се продават на сегмент Централизиран публичен търг на Приватизационен пазар на борсата.
От предложените пакети 33 надвишават 1% от капитала на дружествата, останалите са по-малки. На търга ще бъдат предложени 115 599 акции, или 2.67% от капитала на Топливо с начална цена от 9.29 лв. за акция. За продажба се предлагат и 16 943 акции (1.57% от капитала) на Пампорово АД, но не е обявена минимална цена. На търга ще бъдат предложени 1601 акции, или 0.05% от капитала на Дуропак Тракия папир и 0.54% от Българска роза. Началните цени на книжата са съответно 26 лв. и 15 лв. за акция. Агенцията за приватизация ще продава и 0.63% от капитала на Гранд хотел Пловдив на минимална цена от 3.17 лв. за акция.

Facebook logo
Бъдете с нас и във