Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Адванс Терафонд" увеличава портфейла си с покупка на земя

Общо 441 земеделски производители са подсигурени със земя за обработване от "Адванс терафонд" за отглеждане основно на зърнени и маслодайни култури.

Към края на февруари "Адванс Терафонд“ АДСИЦ увеличава своя портфейл от недвижими имоти, съобщиха от дружеството. То притежава 223 029* дка земеделска земя и 112 дка градска земя и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната.  Фондът купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи в България.

Увеличението е следствие от продадени през месеца 100 дка ниви на цена 1600 лв./дка, но и от сделките за покупка на нови 745 дка парцели на средна цена 1125 лв./декар.

На 1 октомври миналата година започна новата стопанска година. Дружеството със специлна инвестиционна цел е отдало под наем 169 413 дка собствени земи. Тези агрофондове нямат право сами да обработват тези активи. Общо 441 земеделски производители са подсигурени със земя за обработване от "Адванс терафонд" за отглеждане основно на зърнени и маслодайни култури.

Средната рента, която е договорена с арендаторите е 40.46 лева на декар. Сумата расте в последните три години като преминава през 38.20 и 39.69 лева.

Очакваните приходи за стопанската 2020-2021 г. са в размер на 6 854 624 лв., от които авансово вече са събрани 42.90%, съобщиха от агрофонда.

За земеделската 2019-2020 г. са събрани 78.7% от всички дължими вземания, a за 2018-2019 г.  във фирмената каса вече са влезли 95.8% от очакваните пари.

"Адванс Терафонд" е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT.

 

Акционерни промени

През февруари Международната финансова корпорация (IFC), подразделение на Световната банка, с изтичането на инвестиционния си хоризонт, продаде своето дялово участие в "Адванс Терафонд" на "Карол Финанс", обслужващото дружество на агрофонда. От 2008 г. IFC бе основният институционален инвеститор в дружеството със специална инвестиционна цел. 

От "Карол Финанс" съобщиха,че  не планират промени в съществуващата стратегия и управление на фонда.

От IFC отбелязват, че остават отворени за проучване на възможностите за следващо сътрудничество с "Карол".

 

*Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във