Банкеръ Daily

Пари и пазари

„Адванс Терафонд“ продава земя по 1500 лв./дка

Към края на юли тази година „Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 224 669* дка обработваема земеделска земя и 122 дка градска земя и е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. То купува, отдава под наем/аренда, окрупнява и продава земеделски и урбанизирани земи в България. 

През месеца са купени 520 дка земеделски земи при средна цена 1063 лв./дка, съобщават от дружеството. Цената на тези покупки расте, като през май и юни агрофондът плащаше съответно по 1055 и 1063 лева. 

През юли са продадени окончателно 522 дка земеделски земи на средна цена 1376 лв./дка по пет договора на лизинг от 2015 година. Отделно са продадени още 363 дка на 1500 лв./дка с договори за директни продажби.

Към момента, за стопанската 2019/2020 година под наем са отдадени 163 487 дка от портфейла на „Адванс Терафонд“ АДСИЦ. Дружеството има договори с 427 земеделски производители, които са подсигурени със земя за обработване. Те произвеждат основно зърнени и маслодайни култури. Средната рента, която е договорена е 39.96 лв./дка, като е по-висока спрямо изминалите две земеделски години. 

Очакваните приходи за стопанската 2019/2020 г. са 6 533 112 лв., от които авансово са събрани 48 процента. За стопанската 2018/2019 г. в касата на дружеството са влезли вече 81.7% от дължимите вземания, a за 2017-2018 г.- 97 процента.

*Включени са и продадените земи на лизинг и на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството. 

 

Дивидент

На проведено на 17 август общо събрание на акционерите на "Адванс Терафонд" АДСИЦ - София е взето решение за разпределяне на дивидент от печалбата за 2019 година. Брутната сума на една акция е 0.14 лева. Изплащането на дивидента ще се извършва чрез "Централен депозитар" АД. 
Право на дивидент имат лицата, вписани в регистрите на "Централен депозитар" като акционери на 14-ия ден след датата на общото събрание, или към 31 август.

Последната дата за сключване на сделки с акции на това дружество на БФБ, в резултат на които инвеститорът има право на дивидент, е 27 август.

Facebook logo
Бъдете с нас и във