Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Адванс Терафонд" предлага 4.06 млн. лв. от печалбата си за дивидент

Изплащане на брутен дивидент от по 0.047 лв. на акция за 2018 г., предлагат мениджърите на "Адванс Терафонд" АДСИЦ. Общо 98.42% от печалбата на агрофонда за миналата година, в размер на 4.06 млн. лв., ще влязат в джобовете на акционерите, става ясно от поканата за свикване на редовно общо събрание, насрочено за 5 юни.

"Адванс Терафонд" АДСИЦ е едно от публичните дружества, които традиционно разпределя повече от задължителните по закон 90% от печалбата. Нетната сума за акционерите физически лица за 2018 г. е 0.04465 лв. за лот. Този дивидент е десети по ред в историята на фонда. В последните пет години неговата стойност обаче намалява. За 2017-а сумата е по 0.106 лв. на акция, за 2016-а  - по 0.17 лв. на дял, за 2015-а - по 0.10 лв. за един брой, за 2014-а - по 0.30 лв., за 2013-а - по 0.40 лева.

Преди гласуването на предложеното разпределение на печалбата, общото събрание на "Адванс Терафонд" ще обсъди докладите за дейността на фирмата и на експерт-счетоводителя по заверения годишен финансов отчет, както и одитирания счетоводен отчет за 2018 година.
Ако се одобрят тези документи, то няма да има проблем и за освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите - Борислав Великов - председател на борда, Радослав Мановол - изпълнителен директор, и Ненчо Пенев, за дейността им през изминалата година.

Намаленият дивидент за 2018 г. е заради по-малкото продадени земеделски земи през 2018 г., и съответно по-малката печалба на дружеството.

"Адванс Терафонд" е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната. От началото на годината цената на акциите му пада, а в момента книжата могат да се купят по 1.83 лв. за един брой с право за участие в общото събрание. Последната възможност за покупко-продажба е 20 май.

Facebook logo
Бъдете с нас и във