Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Адванс Терафонд" купува земя на по-висока цена

"Адванс Терафонд" АДСИЦ увеличава портфейла си със закупени още 850 дка земеделски земи, като и средната цена расте - до 1080 лв./дка през февруари. През януари фондът изкупуваше парцели при средномесечномесечна цена от 987 лв/декар. В резултат на това в края на втория месец на годината дружеството със специална инвестиционна цел, което влага в земеделска земя, притежава вече 229 684* дка земеделска земя и 133 дка градска земя.

През февруари няма продажби на земеделски земи от "Адванс Терафонд". Това е най-голямото публично дружество, собственик на земеделска земя в страната.

Под наем/аренда са отдадени 165 687 декара. Фондът има сключени договори със 143 земеделски производители, подсигурени със земя за обработване от "Адванс Терафонд", като им осигурява възможност да произвеждат основно зърнени и маслодайни култури.

Очакваните приходи от това съдружие за стопанската 2018-2019 г. са 6 464 121 лв., от които авансово са събрани  вече 47.2% от тези пари. От "Адванс Терафонд" отбелязват, че расте и размерът на договорената средна рента, която вече е 39.01 лв./декар.

За земеделската 2017-2018 г. са събрани 83.3% от дължимите вземания, a за 2016-2017 г. - 99.6% от парите по сключените договори, уточняват от дружеството.

"Адванс Терафонд" е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT. Към днешна дата пазарните участници оценяват агрофондът на 164 262 476 лв. след като от началото на годината цената на акциите му изгуби 2.88% от стойността си и се търгуват по 1.933 лв. за един брой.

 

*Включени са и продадените земи на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството.

Facebook logo
Бъдете с нас и във