Банкеръ Daily

Пари и пазари

"Адванс Терафонд" купува земя на по-ниска цена

И през месец май "Адванс Терафонд" АДСИЦ, което е част от групата "Карол", продължи със сделките със земеделска земя. Експертите на най-голямото публично дружество, собственик на обработваема земя в страната, са купили още 846 дка при средна цена 1006 лв./декар. Заедно с това са продадени 157 дка, но при цена 1700 лв./дка по договор на разсрочено плащане, съобщиха от аграфонда.

Дружеството е специализирано в купуване, отдаване под наем/аренда, окрупняване и продажба на земеделски и урбанизирани земи в България.

След тези покупко-продажби, към края на петия месец "Адванс Терафонд“ АДСИЦ притежава 224 928* дка земеделска земя и 122 дка градска земя (в урегулирани поземлени имоти в София и в околностите на Враца за урегулиране). 

Общо 163 487 дка са отдадените под наем/аренда. Така 427 земеделски производители са подсигурени със земя за обработване, които произвеждат основно зърнени и маслодайни култури.. Средната рента, която ще платят те на "Адванс Терафон" АДСИЦ през стопанската 2019-2020 година е повишена до 39.96 лв. за декар при 38.22 лв. за изминалата земеделска година 2018-2019-а. 
Очакваните приходи за тази стопанската година от сключените договори с фермерите са на стойност 6 533 112 лв., от които авансово вече са събрани 46.5 процента. За стопанската 2018-2019 г. във фирмената каса са постъпили 81.4% от дължимите вземания, a за 2017-2018 г. са получени  97% от сумите, които има да събира дружеството.

"Адванс Терафонд" е най-голямото акционерно дружество със специална инвестиционна цел в България по пазарна капитализация и е включено във всички български борсови индекси - SOFIX, BG40, BGTR30, BGREIT.

"Карол" контролира 19.55% от акциите с право на глас. Международна финансова корпорация има дял от 17.70%, а ЕН ЕН Универсален пенсионен фонд 6.26% от капитала. Останалите 56.49% се търгуват свободно на "Българска фондова борса" АД.

*Включени са и продадените земи на лизинг и на разсрочено плащане, докато са собственост на дружеството

Facebook logo
Бъдете с нас и във