Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 24

По 0.50 лв. дивидент за една книга ще получат акционерите на Албена АД, реши общото събрание на дружеството. Беше отложено искането за преобразуването на компанията в холдинг. Освен едноименния курорт нейна собственост са ММЦ Приморско, хотел Демаск в Швейцарските Алпи и няколко други фирми, обслужващи туристите в Албена. Акционерите гласуваха също така членовете на съвета на директорите на дружеството да получат премия в размер на 1% от печалбата за миналата година, която е 13.161 млн. лева. Агенцията за приватизация избра Първа ФБК за посредник при продажбата на 72% от капитала на Св. св. Константин и Елена на фондовата борса. Първоначалната цена, при която ще се предлагат акциите на туристическото дружество, е 160 лв. за бройка, а минималната - 152 лева. Първа ФБК трябва да продаде книжата на компанията в срок от два месеца. Акционерите на софийското предприятие Котлостроене АД гласуваха за разпределянето на дивидент от 0.25 лв. за всяка от 238-те хиляди книжа на дружеството. Печалбата му за 2001 г. е 586 хил. лева. Мажоритарен собственик на Котлостроене АД е Акционер фаворит холдинг. Черноморската банка за търговия и развитие започва проверка на финансовото състояние на шуменския завод за алуминий Алкомет, след информацията за конфликта между собствениците му - турската фирма Фаф метал и регистрираната в Британските Вирджински острови Оракел мениджмънт. В началото на годината банката одобри отпускането на 14.3 млн. щ. долара кредит на предприятието. Но окончателното решение няма да е положително, ако се установи, че задлъжнялостта на предприятието е много висока. На редовното си заседание в сряда членовете на Държавната комисия по ценните книжа одобриха търговото предложение на Стара планина холдинг за изкупуване на остатъчните акции от русенското предприятие Фазан. Бяха приети и макетните файлове на счетоводните отчети, които публичните дружества трябва да представят на магнитен носител в комисията.

Facebook logo
Бъдете с нас и във