Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 16

До 25 април заинтересованите инвестиционни посредници ще подават оферти в АП, за да поемат продажбата на фондовата борса на държавни миноритарни пакети от Ален мак - Пловдив, Пивоварна Ариана - София, Пиринхарт - Разлог, Оптела-оптични технологии - Пловдив, Руй 1706 - София, Филтекс - Пловдив, и Стоманени профили - Попово. За 15% от капитала на Ален мак е обявена минимална цена за акция от 12.45 лева. Според решение на общото събрание на дружеството от 12 март обаче, предстои 25-кратно увеличение на неговия капитал с емисионна стойност на една нова книга от 1 лев. Право на участие в емисията ще имат само собствениците на акции към 26 март, което означава, че който купи от държавния пакет, няма да може да запише от новите дялове. И практически книжата му ще струват поне 5-6 пъти по-малко от въпросните 12.45 лева. Така офертата на АП става безсмислена. Парламентарната икономическа комисия почти прие на второ четене Закона за публичното предлагане на ценни книжа. За следващата седмица останаха само десетина параграфа от поправките, които не бяха гласувани заради липсата на кворум в четвъртък следобед. Един от новите текстове, одобрен по предложение на бившия член на Държавната комисия по ценни книжа (ДКЦК) - проф. Бистра Боева гласи, че в борда на директорите на всяко публично дружество трябва да има поне един независим член, който да следи за доброто му корпоративно управление. Единадесет души са издържали изпитите за брокери на ценни книжа и още толкова - за инвестиционни консултанти. Изпитите са проведени на 6 и 7 април в Държавната комисия по ценните книжа. Така общият брой на лицензираните консултанти достигна 23 души. От началото на следващата година всички инвестиционни посредници и банки, които управляват клиентски портфейли, са длъжни да имат сключен договор с поне един консултант. Следващите изпити ще се състоят на 26 и 27 октомври. На редовното си заседание в сряда членовете на ДКЦК решиха да отпишат от регистъра на публичните дружества Асансьорна техника - Дупница. Юнити инвест 99 е избран за посредник по изготвянето на проспекта и пласирането на шестгодишна облигационна емисия на община Сливен с номинал от 5 млн. лева. Купонът на книжата ще бъде 9.5 процента. Печалбата за 2001 г. преди облагане с данъци на циментовия завод Златна панега, собственост на Хайделбергер цимент груп, е 4.244 млн. лева. Откакто дружеството е частно, в него са инвестирани 29 млн. щ. долара, като до края на годината трябва да се пусне в експлоатация инсталация за смилане и изгаряне на въглища.

Facebook logo
Бъдете с нас и във