Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 14

Членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) наложиха принудителна мярка на инвестиционния посредник Фар: да свика общо събрание на акционерите си, на което те да гласуват за освобождаването на изпълнителния директор Георги Тодоров. С акта си от сряда ДКЦК отне управителните и представителните права на Тодоров до неговото освобождаване. Членовете на надзорния орган имат това право съгласно Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Решението вероятно ще бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Представители на комисията отказаха да съобщят причината за наказанието, но се предполага, че то е във връзка с отменената блокова сделка с акции на ЛУКойл Нефтохим в края на януари. Тогава транзакцията бе регистрирана, но впоследствие бе анулирана. Брокерът на Фар се оправда, че ставало въпрос за техническа грешка. На същото заседание членовете на ДКЦК разрешиха публикуването на търговото предложение на холандското дружество ИПС Интернешънъл Полимер Сървисис за изкупуване на книжата на Кула Ринг АД. На офертата на американската компания Кресингтон към акционерите на Спартак Турс АД - Сандански, обаче бе наложена временна забрана. Освен това се взе решение от регистъра на публичните дружества да бъдат отписани Мебелфаб АД - Благоевград, и Детелина АД - София.Централният депозитар регистрира емисиите от ипотечни облигации на Стопанска и инвестиционна банка и Българо-американска кредитна банка. Техният размер е съответно 1 674 610 лв. и 5.5 млн. евро. Книжата на БАКБ бяха записани изцяло от Банк Аустрия. Регистрирането на емисиите в депозитара им отваря път към фондовата борса. Междувременно стана ясно, че доброволният фонд на Българско пенсионноосигурително дружество (БПОД) е продал част от пакета си от първата емисия ипотечни облигации на БАКБ. Досега той притежаваше 16.96% от книжата, докато след сделката делът на БПОД намаля на 13.88 процента.

Facebook logo
Бъдете с нас и във