Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 7

В четвъртък парламентът прие на първо четене промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа и новия Закон за сделките с компенсаторни инструменти. Очаква се окончателно да влязат в сила най-рано в началото на април. На редовното си заседание в сряда, 13 февруари, Държавната комисия по ценните книжа взе решение за отписване от регистъра на публичните дружества Балканфарма-Дупница и Балканфарма-Троян. Това означава, че след извършване на отписването акциите на двете компании няма да се търгуват на фондовата борса. Фирмата Дингелон лимитед е новият собственик на 12.7% от капитала на бургаската рафинерия ЛУКОЙЛ Нефтохим. Акциите бяха купени чрез блокова сделка на фондовата борса на единична цена от 6 лева. Предишният притежател на пакета бе компанията Класман ентърпрайсис. Все още няма информация къде са регистрирани двете фирми, но се предполага, че операцията е свързана с намаляване на данъци в някои офшорни зони. На 7 март ще се проведе общо събрание на Топливо АД, на което се планира да се вземе решение за увеличаване на капитала на дружеството. Новата емисия ще бъде от 1 млн. акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев всяка. Ако подписката приключи успешно, капиталът на Топливо ще достигне 2.3 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във