Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 51

Министерският съвет прие изменение в наредбата дейността на инвестиционните посредници. С него те удължават до 31 декември 2002 г. срока, в който посредниците и банките могат да управляват индивидуални портфейли без специални нареждания на клиентите си. Според досегашната разпоредба, този срок изтичаше в края на 2001 г. и щеше да затрудни дейността на посредниците. Причината е, че досега са лицензирани само 12 инвестиционни консултанти. От 20 декември по заявка на Банка ДСК фондовата борса регистрира ДЦК с падеж в началото на 2011 г., които са емитирани с постановление на Министерски съвет от 1991 година. Доходността на книжата е равна на основния лихвен процент плюс един пункт, като лихвата се изплаща два пъти годишно. Общият номинал на емисията е 4 127 600 лв., Банка ДСК притежава малко над 100 хил. лв. от него. Облигациите са откупени от няколко банки, сключили договори с Министерството на финансите, срещу техни несъбираеми кредити към държавни фирми. На 20 и 21 декември обаче интерес към търговия с тази емисия ДЦК липсваше. Приетите от правителството преди три седмици Закон за сделките с компенсаторни инструменти и поправките в Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) най-после влязоха за разглеждане в Народното събрание. Интересното е, че текстовете в ЗППЦК са от работен вариант, писан преди два месеца, в който депутатите трябва в движение да наслагват промените, внесени от работната група. Вероятно парламентарната Икономическа комисия ще започне разглеждането на проектите в началото на 2002 година.На редовното си заседание в сряда, 19 декември, членовете на Държавната комисия по ценните книжа решиха да издадат лиценз за инвестиционен посредник на софийската фирма Екс-пит и Ко ООД. Освен това от регистъра на публичните дружества бяха отписани Енергоинвест холдинг, Дезинтегратор - Стара Загора, Васил Петлешков - Брацигово, и Товарни превози-Ямбол. Новата емисионна стойност и цена на обратно изкупуване на акциите на ИД Златен лев е 2.61 лева. По нея се удовлетворяваха поръчки за периода 14-17 декември.

Facebook logo
Бъдете с нас и във