Банкеръ Weekly

Пари и пазари

ЕМИСИИ И ЕМИТЕНТИ БР. 46

Ресторанти и специализирани вагони ЕАД вече е над 50% частно дружество, след като мажоритарният му пакет бе купен на 20-ия търг от втората вълна на масовата приватизация. Среднопретеглената цена на една негова акция бе 156.10 лв., като за продадените книжа бяха заплатени над 4.83 млн. инвестиционни бона. Това е повече от половината от общо издължените на търга 9.01 млн. бона за книжата на 130 предприятия. На аукциона традиционно висок бе интересът към акциите на Балканфарма-Дупница и Балканфарма-Троян. Книжата им стигнаха цена съответно 37.61 лв. и 38.54 лв. за бройка, сочат данни за резултатите от търга. Според специалисти високите котировки на акциите на двете фармацевтични дружества (повече от 7 пъти над борсовите) означават, че инвестиционните бонове са силно обезценени, тъй като новите собственици на книжата могат да си осигурят доходност от едва 14%, ако ги продадат на БФБ.Централният депозитар регистрира увеличението на капитала на БФБ-София. То бе утвърдено от акционерите на общо събрание на дружеството, проведено на 5 юли тази година. Новите 30 хил. акции с номинал 1 лев бяха записани от държавата, като с това капиталът на борсата достигна 293 393 лева. Те бяха издължени с апортна вноска - част от сградата на столичния площад Възраждане, където навремето трябваше да се премести борсата. С течение на времето ръководството на тържището се отказа от тези свои намерения и сега търси купувач за обекта. Апортът беше направен, за да се засили интересът на потенциалните инвеститори към сградата, която сега е 100% собственост на фондовата борса. На редовното си заседание в сряда (14 ноември) членовете на Държавната комисия по ценните книжа (ДКЦК) решиха да се отнеме лицензът на инвестиционния посредник Ивис АД. Санкцията е наложена, защото това дружество не отговаря на изискванията за капиталова адекватност. ДКЦК изрази и становището си по приложението на чл. 114 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Става въпрос за текста, който изисква управителният орган да бъде овластен от общото събрание на публично дружество, когато извършва разпоредителна сделка за над 50% от неговите балансови активи. Според комисията в решението на събранието трябва да се посочат изрично видът и размерът на сделките, които се разрешават. Недопустимо е мениджърите да получават правомощия само по принцип - че могат да продават или да залагат активи, без да се посочи кои точно. Другото решение на комисията на базата на чл. 114 от закона гласи, че е недействително сключването на две или повече сделки в рамките на една календарна година, ако обект на размяната са над половината от активите на дружеството, а няма разрешение на общото събрание. На извънредно заседание в четвъртък ДКЦК реши, че ще издаде разрешение на БФБ да организира неофициален пазар на ценни книжа. Условието е в рамките на шестмесечен изпитателен срок новата единна система за неприсъствена търговия да докаже, че отговаря на нормативните изисквания. Министерският съвет прие Наредбата за воденето и съхраняването на регистрите от Държавната комисия по ценните книжа. Нормативният акт определя документите, които подлежат на отчетност в ДКЦК, и начините за предоставяне на достъп до данните. Така се осигурява необходимата на инвеститорите изчерпателна информация за участниците на капиталовия пазар.

Facebook logo
Бъдете с нас и във