Банкеръ Daily

Пари и пазари

Борсови бягства

Мнозина си отиват, малко нови идват

Ниските цени на "Българска фондова борса" АД привлякоха погледите на по-състоятелните акционери в някои компании, които видяха в това възможност да извлекат полза за себе си като изкупят книжата с право на глас на по-малките инвеститори. Това ще им струва по-евтино в момента, а и ще могат да засилят контрола си в своите компании. 

Някои от тези процедури вече приключиха и мажоритарните собственици потриват доволно ръце. Част от фирмите дори ще напуснат  фондовата борса - занапред няма да са публични и акциите им няма да се търгуват там. Други се подготвят за процедури по търгово предложение. Затова намаляват възможностите да се играе на борсата , а желаещи за борсов дебют няма. 

В срока за приемане на съответното търгово предложение – между 29 декември и 25 януари, шестнадесет акционери на

"Вапцаров” АД, 

притежаващи общо 12 119 акции, са приели офертата на мажоритарния собственик. И след като приключи процедурата "Кап Нор” ЕООД вече ще притежава общо 463 469 акции (пряко 446 510 броя и непряко 16 959 броя), представляващи 92.69% от капитала на компанията.

Мажоритарният собственик искаше да изкупи останалите 48 650 акции или 7.93% от капитала, които са притежание на по-малки акционери. Офертата към тях бе на цена от 3.85 лв. за дял. Представителите на  "Кап Нор" отбелязват, че превръщането му в едноличен собственик ще улесни преговорите със стратегически инвеститор. Той би изкупил  неоперативни към момента активи на бившия машиносторителен гигант за производство на водни турбини. 

За малките акционери остава утехата, че ще си разпределят 187 302 лева, които "Кап Нор" им дължи за техните книжа.

Процедурите по търговото предложение от "Потамиро Лимитид“ - Кипър към останалите акционери в

"София хотел Балкан“ АД

също е приключило. Обект на търговото предложение бяха 34 622 акции или 0.66% от капитала. За изкупените книжа са платени по 11.84 лв. След приключване на процедурата мажоритарният собственик ще изплати общо 409 925 лева на останалите акционери за правото да се разпорежда еднолично със "София хотел Балкан“. 

Изпълнителният директор на столичния хотел Йоанис Даскалантонакис контролира дружеството "Потамиро Лимитид". Чрез него той придоби 87.49% от акциите на обекта през август миналата година, след като купи компанията собственик на "Бандола Пропъртис", регистрирана на Маршалските острови.

Отделно Йоанис Даскалантонакис контролираше 11.85% от акциите на "София Хотел Балкан" чрез дружеството си "Кокари Лимитид", което притежава и управлява Grand Hyatt в Атина, King George Palace Athens, Corfu Imperial, Mykonos Blue, Macedonia Palace, Metropol Palace в Белград. 

Сега със своя дал от общо 98.34% той добива правото да получи и останалите книжа и ще управлява еднолично дружеството - собственик на софийския хотел. Плановете на мажоритарния собственик са да запази статута на въпросното дружество като публично и да продължи да търгува неговите акции на "Българска фондова борса“ АД.

И други две публични дружества се готвят  да започнат  процедура  по изкупуване на акции. 

"Честийм“ ЕООД - София получи разрешение от Комисията за финансов надзор да закупи чрез инвестиционния посредник „ЮГ Маркет” АД акциите на останалите акционери в

„Пазарджик Български Търговски Мениджмънт“ АД 

(бившата тютюнева фабрика "Пазарджик-БТ").

Сключено е споразумение с "Еолт" ЕООД, собственик на 36.24% от капитала на "Пазарджик БТМ", и  с Теодор Младенов Тодоров, акционер с дял от 4.79% във фирмата, да следват обща политика в  управлението. В момента тримата упражняват правата на глас върху 90.03% от акциите. Обект на търговото предложение са 20 198 акции или 9.97% от капитала. А плановете са да се запази основната дейност на дружеството - отдаване под наем на недвижими имоти.

Процедура по изкупуване планира и "Фаворит Холд" АД на 23 750 броя акции от капитала на .

"Котлостроене“ АД - София,

Но засега е наложена временна забрана за публикуване на търговото му предложение. Предложената цена за една акция ще е 41.93 лева. 

"Котлостроене" е специализирано в производството нa парни и водогрейни котли, на мембранни панели, резервоари, метални конструкции и резервни части. Към момента бившият приватизационен фонд "Фаворит Холд" контролира 77.59% от капитала му. 

Има и няколко дружества, които не получиха разрешение да отправят търгово предложение. Затова някои се отказаха от това си намерение, а други съобщиха, че ще коригират офертите си.

Facebook logo
Бъдете с нас и във