Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Оптимизмът расте

Петър Драмов

"УниКредит Булбанк" АД

 

Борбата с разпространяването на корона вируса бележи все по-добри резултати,  успоредно с това китайските власти набелязват допълнителни мерки за подкрепа на икономиката. МВФ съзря възстановяване на световната икономика противно на пазарните очакванията. Публикуването на по-добри от очакваното  данни за състоянието на щатската икономика дадоха допълнителен стимул за усилване на оптимизма на пазарите. Но с плах темп. Много от инвеститорите насочиха поглед отново към покупката на по-рискови активи, каквито са корпоративните книжа. Световните борсови индекси отбелязаха незначителни ръстове. По-солиден подем отбелязаха цените на горивата. Нефтът  поскъпна с близо 6% за последната една седмица, а природния газ с цели 10%. Цената на златото също се устреми нагоре, само защото голяма част от скептиците все още мислят, че корона вирусът ще се отрази твърде негативно на световната икономика в дългосрочен план.

Българските  еврооблигационни емисии продължиха да се радват на интереса  на инвеститорите. Цените им продължиха да се покачват, чупейки нови и неочаквани рекорди. Най-дългосрочните ни емисии отбелязаха най-голям ценови ръст като доходността им, бидейки в обратно пропорционална зависимост се понижи. Най-дългосрочната ни емисията с падеж 2035 г. поскъпна с още 1 евро и достигна 134 евро за 100 номинал. За последният един месец котировките й се повишиха с 3 евро, а доходността й се понижи с 20 базисни пункта до 0.73% на годишна база в момента. Едва ли някой някога е предполагал, че емисията ни с падеж след 15 години ще се търгува на толкова ниски лихвени равнища. Книжата ни с падежи 2028 г. и 2027 г. също поскъпнаха и доходността им вече е 0.04% и минус 0.01% на годишна база. Доходността на най-краткосрочните ни книжа с падежи 2024 г., 2023 г. и 2022 г. продължава да потъва и вече е съответно минус 0.13%, минус 0.20% и минус 0.33% на годишна база.

Вторичният ни вътрешен пазар на ДЦК продължава да страда от липсата на книжа и поради тази причина е слаболиквиден. Сделките на него както обикновено не бяха много. Доходността най-дългосрочната ни емисия с падеж 2039 г. се котира при 1.25%, а тези с падежи 2029 г. и 2025 г. при 0.15% и минус 0.15 на сто. Облигацията с падеж след една година може да се купи при минус 0.45% годишна доходност.

Българска народна банка ще проведе аукцион за реализацията на допълнителни 200 млн. лева номинална стойност от емисия държавни ценни книжа с падеж след 9 години и 10 месеца. Министерство на финансите ще се възползва максимално от благоприятните пазарни условия за емитиране на нов държавен дълг при ниска доходност, въпреки че преизпълнението на бюджетната рамка за месец януари е близо 850 млн. лева. От друга страна свободната ликвидност в банковата ни система продължава да е  повече от отлична и това е основната причина за покачването на цените  на книжата и респективно за понижаване на доходността им. На предишния,  проведен преди месец търг за преотваряне на същата емисия с падеж декември 2029 г. бе достигната средна доходност от 0.13% на годишна база. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във