Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Фондовете заложиха на бавния растеж

УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО - 2017

Вестник "БАНКЕРЪ" представя всяко тримесечие - от 2006 г. насам, две свои уникални класации: за най-добре представящите  се  "Управляващо дружество" и дружество  "Инвестиционен посредник". Годишният цикъл завършва с признание за най-успешните мениджъри. "Елана фонд мениджмънт" оглави подреждането като най-добро управляващо дружество у нас за 2016 година.

В този брой представяме поредната годишна класация за дейността на управляващите дружества през 2017 година. Данните, които са използвани при подреждането на отделните фирми, са предоставени от самите тях, от Българската асоциация на управляващите дружества или са резултат от собствени изчисления на автора. Класацията обхваща периода от 1 октомври 2016 до 30 септември 2017 година.

 

Пазарът за управление на активи оправда прогнозите и продължава да расте. Над 27% е ръстът на паричните  средства, управлявани от българските инвестиционни фондове в края на септември. Така за пето поредно тримесечие нетната стойност на активите на фондмениджърите надскача сумата от 1 млрд. лв. в портфейлите им.

Раздвижване отчитат  през изминалите дванадесет месеца  повечето от дружествата от бранша. А интересът на инвеститорите към лицензираните колективни инвестиционни схеми у нас е в основата на повишението на нетната стойност на активите.

Продължаващото понижение на лихвите по банковите депозити, както и възходът на българския борсов пазар, който започна от средата на миналата година, допълват факторите за раздвижването и преливането на пари от влогове към фондовете. Заедно с това влияние върху търсенето на нови възможности за инвестиции от домакинствата и от фирмите оказват и добрите резултати на колективните схеми. То пък е подкрепено и от появата на пазара на нови договорни фондове, които са алтернатива за спестяване - "ДСК Глобални компании" и "Компас Плюс". Започна емитирането на дялове и от "Райфайзен Активна защита в лева". Комисията за финансов надзор разреши преобразуването на едно инвестиционно дружество - "Елана Високодоходен фонд", в договорен фонд със същото име.

Регулаторът издаде лиценз на още едно управляващо дружество - "Делтасток Управление на активи" ЕАД. То вече има една организирана колективна схема, а плановете му са да се разраства. Негов собственик е едноименният инвестиционен посредник.

Всичко това променят нагласите и според прогнозите преориентира инвеститорите към взаимните фондове.

От управляващите дружества, които представиха данни за дейността си през тази година, точки по отделните критерии на класацията ни получават шестнадесет. Но само 12 от тези компании  (съгласно правилата) бяха включени в разпределението на призовите места в крайното подреждане.

В същото време три от тези компании - "Елана фонд мениджмънт", "Конкорд асет мениджмънт" и "Компас Инвест", намериха място в Топ 10 и по петте показателя, и безусловно попаднаха в списъка на най-добрите за годината. Но това не е ново за тях, тъй като са били на челни позиции и през всяко едно от изминалите тримесечия на 2017-а.

И десетте номинирани дружества от класацията през 2016 г. запазват местата си и в тазгодишното подреждане. "Елана фонд мениджмънт" с петте си номинации и със спечелените 34 точки (от възможните 50)  заслужи признанието за

"Управляващо дружество на 2017 година"

И повтори постижението си от миналата година. "ДСК Управление на активи" (с три първи места по отделните номинации) увеличи точковия си актив и направи крачка нагоре - от третата позиция преди година до втората в сегашното подреждане, и се нареди непосредствено след лидера.

В същото време "ПФБК асет мениджмънт" запази мястото си на почетната стълбица с четири номинации, но компанията сега е трета.  

Банковите фондмениджъри потвърдиха силното си представяне в сектора за управление на активи, а три от тях запазиха местата си във финалното Топ 10. "ДСК Управление на активи", "Райфайзен асет мениджмънт (България)" и "ОББ асет мениджмънт" имат най-големи активи, което е логично предвид факта, че имат и много договорни фондове, които управляват. А принадлежността към банкови групи им дава достъп до по-широка клиентска база.Това лък  им позволява да преливат  пари от депозити в колективни схеми и обратно, без те да изтичат извън групата.

В края на септември тази година българските колективни схеми управляват вече 1.319 млрд. лв., а активите им са нараснали с 284 млн. спрямо резултата преди година. Почти всички компании са акумулирали повече средства в портфейлите си. По критерия

нетна стойност на публично акумулираните активи

няма промени, а най-влиятелните управляващи дружества от 2016-а пазят местата си в листата на номинираните. А три банкови фондмениджъри отново са окупирали челните места.

"ДСК Управление на активи" привлече през последните дванадесет месеца (до септември 2017-а) над 39 млн. лв. и със 226.6 млн. лв. изпревари конкурентите си.

В портфейла на "Райфайзен асет мениджмънт (България)" са се влели почти 30 млн. лв. повече парични средства през този период. А с акумулираните 183.676 млн. лв. дружеството си подсигурява втората позиция. Най-усърдни са били експертите от "ОББ асет мениджмънт", които са добавили в портфейла на дружеството си 42.621 млн. лв., и със 167 млн. лв. то пази мястото си на почетната стълбица.  

"Елана асет мениджмънт" е най-добре представилият се небанков фондмениджър с привлечени общо 97.938 млн. лв. (+39.085 млн.).

Някои инвеститори търсят индивидуален подход към тях и към парите им по отношение на риск, ликвидност, валута и т.н. На база на това може да се разработи специална схема за вложения за всеки, като индивидуален портфейл или доверително управление. Целта на услугата е да предложи на клиентите по-висока печалба за разлика от стандартните банкови или небанкови инвестиционни продукти.

Управляващите дружества не са много склонни да разкриват информация за тези свои проекти. По тази причина е по-трудно да се съберат данни и да се направи коректно подреждане на фирмите по показателя

нетна стойност на активите под доверително управление

както и по другия, свързан с него - средна сума от такива активи на клиент. Първите три компании в таблицата ни са сред най-предпочитаните за тези услуги, както бе и в предишните тримесечни класации. Заедно с това те успяват да се възползват и от принадлежността си към големи финансови групи.

"Ти Би Ай асет мениджмънт" е лидерът по този показател, а портфейлът му се е "обогатил" с около 24 млн. и в края на септември управлява активи за 218.072 млн. лева. Фирмата е единствената, която успя да прескочи границата от 200 млн. лева.

Специалната схема на инвестиране на "Карол капитал мениджмънт" е била доста търсена през периода, като привлечените в нея средства са нараснали над четири пъти - до 54.911 млн. лева. Тройката на най-"богатите" в сегмента на доверителното управление се допълва от "Елана фонд мениджмънт". Дружеството е увеличило обема на привлечените средства с около 6 млн., а неговите клиенти са му доверили 26.349 млн. лева.

Липсата на достатъчно информация "скрива" картината в тази ниша от управлението на активи. Изчислението на

средните активи на клиент под доверително управление

не внесе размествания по този показател. "Ти Би Ай асет мениджмънт" води убедително в подреждането, а средният размер на парите на един клиент, които умножава, е нараснал с около четири милиона. След него са "Астра асет мениджмънт" и "ПФБК асет мениджмънт".

Някои от управляващите дружества са по-отворени към "търсенията" на клиентите си и се опитват да съберат интереса в сектора за управление на активи. Организирането на нови договорни фондове през последните дванадесет месеца внесе някои промени по показателя

брой на колективните инвестиционни схеми

А номинираните в Топ 10 засилват влиянието си в сектора. Те управляват 72 фонда при общо 122, организирани от 31 лицензирани фондмениджъри. "ДСК Управление на активи" вече има в портфейла си 11 схеми. "Конкорд асет мениджмънт" му прави компания на върха с десет фонда, а с девет най-близо до тях е "ОББ асет мениджмънт". Със седем схеми е "Елана фонд мениджър". 

Шестте банкови управляващи дружества са важен фактор в сектора с организираните от тях 34 взаимни фонда за инвестиране.

 

ПОБЕДИТЕЛЯТ

"ЕЛАНА Фонд Мениджмънт" е едно от първите управляващи дружества в България, създадено през 2002 година. Предлага шест взаимни фонда и едно инвестиционно дружество, които покриват различни инвестиционни стратегии, както и управление на индивидуални портфейли.

В последните 15 години управляващото дружество традиционно поддържа пазарна позиция в Топ 5 на сектора за управление на активи, а също така оглавява класацията на в. "БАНКЕРЪ" за фондмениджъри в България четири години подред. Нискорисковият "Елана Еврофонд" поддържа редовно позиция на консервативен фонд с най-висок доход, което продължава и от началото на годината.

Изпълнителен директор на компанията е Мартин Николов, който е и член на съвета на директорите на "Елана Финансов холдинг" АД. Той е част от екипа на групата "Елана" от нейното създаване, а до 2006 г. е ръководил инвестиционния посредник "Елана Трейдинг" АД. Мартин Николов е и член на съвета на директорите на дружеството, в който участват също Ивайло Пенев и Малина Маринова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във