Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дружества

"Унифарм" се влива в "Софарма"

Управителният съвет на "Унифарм" АД е взел решение за започване на процедура по преобразуване, което да стане чрез вливане на дружеството в "Софарма" АД.

В края на юни "Софарма" изкупи 18.75% от капитала на "Унифарм", като делът й достигна 96.63 процента. След като е премината границата от 95%, фирмата, контролирана от Огнян Донев, има право в тримесечен срок да придобие 100% от акциите с право на глас в дъщерното дружество. Заедно с това  всички притежатели на книжа на "Унифарм" и не са участвали в търговото предложение, отправено от мажоритарния собственик, имат право да изискат техните акции да бъдат изкупени до 19 септември.

Още през 2011 г. Комисията за защита на конкуренцията разреши на "Софарма" да придобие контрол върху управлението на това дружество като събере акциите на другите акционери на борсата. Преди изкупуването да бъде реализирано, двете фармацевтични компании са били независими една от друга.

Днес "Унифарм" произвежда, както собствени продукти, така и продукти по възлагателен договор за своя основен партньор "Софарма". Две трети от тези лекарства се реализират на външни пазари като Русия, Украйна, Прибалтика, Кавказ, Средна Азия и други.

 

Кредитор иска несъстоятелност на "Евроманган"

Дело за откриване на производство по несъстоятелност на "Евроманган" ЕАД е насрочено за 28 септември в Окръжния съд в Добрич. То е образувано по молба на "Петрол Асет" ЕООД - Добрич, на когото фирмата-концесионер на мангановия рудник "Оброчище" дължи 16 452 лева. Искът е за неплатено дизелово гориво и бензин.
Кредиторът иска съдът да обяви "Евроманган" ЕАД в несъстоятелност поради неплатежоспособност и свръхзадлъжнялост. В исковата си молба "Петрол Асет" ЕООД посочва, че дружеството е спряло всички плащания, поради което е била изпратена покана за доброволно изпълнение с даден срок за плащане. До момента "Евроманган" ЕАД не е изпълнило паричното си задължение.
Окръжният съд е назначил съдебно-счетоводна експертиза, която ще изяснява временни ли са затрудненията на ответника или имат траен и необратим характер. Тя трябва да отговори на въпросите: какви са финансовите резултати на дружеството по балансите към периода 31.12.2013 г. - 31.12.2016 г., а също какви са стойността и структурата на активите на длъжника по балансите към посочения период. Ще се установява още какъв е размерът на изискуемите задължения на "Евроманган" към всеки негов кредитор с изрично посочване на изискуемите публични задължения и задължения към персонала.

Facebook logo
Бъдете с нас и във