Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Дружества

"Трейс Груп" изкупува собствени акции

Управителният съвет на "Трейс Груп холд" АД e взел решение да продължи срока на процедурата по обратно изкупуване на собствени акции от капитала на дружеството. Става въпрос за до 0.41% от книжата, или до 100 хил. броя от тях. Процедурата започва от 7 април при минимална цена от 4 лв. и максимална от 9 лв. за дял.

Срокът за извършване на обратното изкупуване, в това число и за заплащане на изкупените акции, е 31 януари 2019 година. В случай, че определеният брой книжа (100 000) се изчерпат, управителният съвет може по своя преценка да увеличи количеството на акциите, подлежащи на изкупуване, става ясно още от съобщението.

Цел на обратното изкупуване  е повишаване на ликвидността на акциите на дружеството.

 

 

"Корадо-България" с 51% ръст на печалбата

Производителят на радиатори "Корадо-България", чийто основeн пакет от акции владее чешката "Корадо Груп" с 84.6% от капитала, показва устойчиво развитие за трета поредна година. Печалбата преди данъчно облагане достигна ръст от 51% през 2016 г. в сравнение с 2015-а. Подобна тенденция се оформи и при приходите, които нарастват с 18.6% на годишна база.

Тези резултати се дължат на успешния старт на линията за производство на радиатори за баня през миналата година, както и навлизането на два нови пазара - Франция и Унгария, с основния продукт на завода - стоманените панелни радиатори. Експортната експанзия на "Корадо-България" е довела и до растящ дял на директните продажби. Към момента продуктите на дружеството се реализират директно на пазарите в Украйна, Румъния, Унгария, Франция, Босна и Херцеговина, Чехия, България.

Бурното развитие на компанията се случва на фона на нарастващите цени на стоманата. Независимо от тази неблагоприятна тенденция "Корадо-България" и Групата "Корадо" като цяло нямат притеснения за представянето си през настоящата 2017 година.

 

 

Износът на "Медика" намалява

През 2016 г. приходите от продажби на "Медика" АД на вътрешния пазар на медицински изделия и на фармацевтични продукти отбелязват ръст спрямо предишните две години и са в размер на 13.9 млн. лева. Тези парични постъпления осигуряват 76% от всички приходи на дружеството.

Износът обаче изостава и спрямо 2015 спрямо и спрямо 2014-а. При експорта 72% от парите идват от продажбите на лекарства, като за миналата година тази група отчита намаление от 9 на сто.

Рисковете за "Медика" като производител идват от честите промени в държавната политика в сферата на здравеопазването, както и от забавените разплащания по доставната верига: НЗОК, аптека, дистрибутор, производител, а също и по другата - болница, дистрибутор, производител. Натиск оказва и голямата конкуренция при предлагането на фармацевтични продукти, добавки и медицински изделия както на аптечния пазар, така и при участието в болнични търгове.

Съществува и риск да се забавят разплащанията при износ за страни от Източна Европа (Украйна, Молдова, Македония, Черна гора).

Доколкото "Медика" предлага на пазара генерични продукти, съществува риск от намаляване на потреблението им вследствие на загуба на пазарни позиции или прехвърляне на потреблението към нови и иновативни продукти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във