Банкеръ Weekly

Пари и пазари

Доходността пое нагоре

Николай Ваньов, CFA

Главен експерт, Инвестбанк АД

Доходностите по основните държавни дългове поеха нагоре през изминалата седмица. Анализаторите оценяват като все по-вероятно повишението на основните лихвени равнища в САЩ и това наля допълнително гориво в ръста на котировките през последните седмици.

Основното събитие, което влия на пазарите, бе изказването на председателя на Фед Джанет Йелън пред Комисията по банките на американския сенат, в което тя заяви, че да се чака твърде дълго за повишение на лихвите "не би било мъдро". Както и че решения за повишения на предстоящите срещи на борда на институцията "може би биха били подходящи". В допълнение към това данните за инфлацията на потребителските цени в САЩ изненадаха анализаторите, които очакваха покачването им за януари с едва 0.3%, а бяха отчетени цели 0.6 процента. Всичко това доведе до значително нарастване на вероятността за повишение на лихвите от Фед през март (42%) и 100% вероятност за такова до юни. Пазарите на трежърита почти напълно включват в търгуемите доходности вероятността за три повишения през 2017 г., а доскоро очакванията бяха да са само две. На този фон десетгодишните американски ДЦК отбелязаха седмичен ръст на доходността от 11.9 базисни точки - до 2.505 процента.

Във Великобритания доходностите по джилтовете поеха в същата посока, въпреки че данните на Службата за национална статистика показаха известно забавяне в ръста на работната заплата, съпътствано с поредно увеличение на заетостта (със само 7 000 работни места за януари) и норма на безработица от 4.8 процента. На този фон вероятността за повишение на основната лихва на Острова е само 20%, сравнени с 48%, изчислени на база на фючърсните пазари от началото на месеца. Търговията с британски ДЦК обаче бе силно повлияна от случващото се от другата страна на Атлантическия океан. Десетгодишните джилтове приключиха седмицата при търсена доходност до падежа от 1.302% и ръст от 5.8 базисни точки.

В Европа нямаше изненади от публикуваните през седмицата данни за инфлацията. Търговията със суверенните дългове на страните от ядрото на еврозоната бе в унисон с тази с трежъритата и джилтовете. Доходността по немските десетгодишни бундове достигна 0.381% при седмично повишение от 7.1 базисни точки.

Политическите новини отново бяха водещи и при френските ДЦК. Несигурността около предстоящите президентски избори все повече оказва негативно влияние върху цените на книжата. Към края на седмицата десетгодишните френски книжа достигнаха 1.064% при ръст от 8.1 базисни точки за последните пет търговски дни.

В периферията на еврозоната доходностите също поеха нагоре, като проблемите, свързани с поредната серия преговори между Гърция и кредиторите й, оказват негативно влияние върху дълговете на южноевропейските страни. Испанските десетгодишни ДЦК се търгуваха при доходност до падежа от 1.677% и седмично повишение от 5.2 базисни точки. Доходностите при сходните по матуритет италиански ДЦК отбелязаха ръст от 8.6 базисни точки - до 2.251 процента.

 

Коментарът не представлява препоръка за покупка или продажба на ценни книжа

Facebook logo
Бъдете с нас и във